Välkommen

Veckomailet Israelnytt

Israelnytt (tidigare Snabbnytt) är ett nyhetsbrev som varje vecka skickas till Sverige-Israels medlemmar och andra intresserade. Hör av Dig om också Du vill prenumerera: anders.engstrom@sverigeisrael.se

Av rättighetsskäl kan vi tyvärr inte återge utskicken i sin helhet här på hemsidan, men vi brukar lägga upp en del av materialet även här.

Ett exempel på hur innehållet kan se ut: