Välkommen

Vänskapsförbundet Sverige-Israel Östergötland

Det här är Vänskapsförbundet Sverige-Israels lokala avdelning i Östergötland.

Vi på Vänskapsförbundet Sverige-Israels avdelning i Östergötland kommer under 2018 inleda en storsatsning för att öka kunskapen och förståelsen för situationen i Israel och alla utsatta människor. Vi bedriver en fredlig kamp för fred i Israel och för en tryggare tillvaro för människor av judisk härkomst som tvingas leva under ständigt förtryck, och nu söker vi din hjälp för att kunna göra skillnad på riktigt.
Vi har identifierat ett antal aktiviteter som kan öka den allmänna förståelsen för denna utsatta situation och kan bidra till ett samhälle med mindre förtryck och antisemitism, exempelvis att styra upp resor till Israel, arrangera seminarium, föreläsningskvällar, och temasamlingar, delta vid bokmässan samt att ordna kulturellt utbyte mellan Sverige-Israel.
Vi är ett partipolitiskt och religiöst oberoende förbund som verkar för en stärkt relation mellan Sverige och Israel. Vi har inget statligt stöd och är därmed beroende av privata donationer och bidrag för att på riktigt ha möjlighet att genomföra vår fredliga kamp mot antisemitism. Varje bidrag är varmt välkommet – stort som smått – ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra stor skillnad!
Postgiro-nr: 104288-6
Vid donation, skriv i meddelandefältet: “För vänskap”
Stort tack för ditt bidrag!