Välkommen

Riksstyrelsen för Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Styrelselista för Vänskapsförbundet Sverige-Israel Riksorganisationen, vald vid årsmötet 15-16 november 2020.

Ordförande:

Lars Adaktusson,                             omval 2 år

 

Vice ordförande

Mats Fält,                                          1 år kvar

 

AU-ordförande

Maria Halkiewicz,                            1 år kvar

 

Ordinarie ledamöter

Mathias Sundin,                                1 år kvar

Lars Ahlgren,                                    1 år kvar

Magnus Oscarsson,                         1 år kvar

Ulrik Hammar,                                 1 år kvar

 

Martin Blecher,                               nyval

Ewa Jonsson,                                    nyval

Annika Gunnarsson,                       nyval

Paul Barath,                                      nyval

 

Suppleanter

Magnus Agestav,                             omval

Ulf Perbo,                                          nyval

Lisa Abramowicz,                            omval 1 år

Stefan Sturesson,                            nyval

Lennart Sacredeus,                         nyval

 

Revisorer

Jozef Stern,                                       omval 1år

Joakim Widell,                                 omval 1 år

 

Revisorssuppleanter

Mats Cullman,                                 omval 1 år

Mats Englund,                                  nyval

 

Valberedning

Bengt-Ove Andersson, sammankallande

Lotta Jansson

Hans Nordin