Välkommen

Riksstyrelsen för Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Styrelselista för Vänskapsförbundet Sverige-Israel Riksorganisationen, vald vid årsmötet 17-19 maj 2019.

Riksordförande
Lars Adaktusson, Stockholm

Vice ordförande, sekreterare
Mats Fält, Tyresö

AU-ordförande
Maria Halkiewicz, Stockholm

Ledamöter
Ingalill Sundström, Luleå

Henrik Svensson Stockholm (kassör)

Moissis Nikolaides Stockholm

Magnus Oscarsson, Ödeshög

Mattias Sundin Norrköping

Ulrik Hammar Trollhättan

Lars Ahlgren Malmö

Yael Mosesson Stockholm

Suppleanter:
Lisa Abramowicz, Stockholm

Annika Borg, Stockholm

Magnus Agestav, Västerås

Victor Borslöv-Reichmann, Gbg

Carl Johan Vahlen, Stockholm

_ _ _

Riksårsmötet valde även följande revisorer:

Ordinarie:
Joakim Widell, Västerås

Josef Stern,

Suppleanter:

Mats Englund, Visby

Mats Cullman