Välkommen
Texter hämtade från skriften "Israel - vanliga frågor och ärliga svar", Lisa Abramowicz och Anders Engström, Svensk Israel-Information 2015, ISBN: 978-91-637-2748-1
Ladda ner hela som pdf: Israel-Vanliga-frågor-och-ärliga-svar-v2.pdf