Välkommen

Sverige och Israel

Israelnytt

Vänskapsförbundet förklarar händelseförloppet i USA-kännaren Ronie Berggens blogg

Det som sker nu, det som startade som en civilrättsliga fråga mellan privata parter, nyttjas av Mahmoud Abbas, islamiska Jihad och Hamas för att lyfta upp den palestinska frågan på världssamfundets dagordning igen.

Främst arabvärlden har tröttnat på att palestinska frågan ska överskugga alla andra sociala, ekonomiska,  politiska och kulturella som den regionen brottas med.

Detta är ett planerat agerande från ovanstående aktörer (Abbas, Hamas, Jihad) att försöka göra sig relevanta igen.

Om detta och mycket mera samtalar jag och Ronie Berggren om i dennes podd

https://usapol.blogspot.com/2021/05/podd-1326-martin-blecher-om-israels.html?fbclid=IwAR1vu-1D7rrra50vcgqaEgI9qxv9diH5PlspQykigdRHllykkL6GfuaQHjU

 

Kort kommentar till medias rapportering om det som äger rum i Jerusalem

Det framställs ofta en David vs Goliatbild där den ene aktören kastar småsten och den andre aktören besvarar med tungt artilleri.

Under de senaste 20 åren kan man notera hur föreställningen av våld förändrats. Räddningspersonal, exempelvis, hamnar i det oförutsägbara i större utsträckning än någon annan yrkeskategori.

Därför är det en skyldighet att ständigt pröva sitt agerande i det inträffade men samtidigt se till att ordergivningen inte ständigt förändras; det skulle göra det omöjligt för räddningspersonalen att agera. Det avgörande beslutet hamnar dock ofta hos den enskilde.

Individen måste vara ständigt beredd att anpassa sig till helt ändrade omständigheter.

Anser man sig vara i livsfara är han skyldig att använda sitt vapen.

En stenkastare i en trång gränd kan innebära direkt livsfara för en soldat då han har begränsade reträttmöjligheter. På ett öppet fält blir samme stenkastare i det närmaste ofarlig. Risken att man inte uppfattar skillnaden i det kritiska ögonblicket är stor.

Från rätts- och politikerväsendets sida behövs:

En tydligare definition av vem som är civil.

En tydligare distinktion måste göras inom vilka situationer man betraktas som civilist och när man betraktas som angripare.

Förhoppning med detta är följande:

Förståelsen, insikten och kunskapen om att stenkastning är ett dödligt vapen kommer att öka och konsekvensen och handlandet blir därefter. Utan att klart definiera vem som är vem går det inte att möta hotbilden med stenkastare.

 

Välkommen till studiecirkeln “Utblick mot Israel”, digitalt via Zoom (av: Vänskapsförbundet Sverige-Israel)

Vi vill inbjuda dig till att deltaga i en studiecirkel via zoom där vi studerar olika aspekter som rör Israel. Ewa Jonsson har gjort studiematerialet och använt det i flera cirklar.

Sommaren 1977 beträdde hon israelisk mark för första gången och tillbringade året därpå sex månader på en kibbutz. Engagemanget för landet och folket ökade och mellan åren 1981 – 1991 bodde hon i Jerusalem. Där mötte hon hela världen på seminarier, kurser och resor som arrangerades på hennes arbetsplats. Att ständigt få lyssna till föredrag av de bästa inom olika områden rörande Israel tillsammans med det dagliga livet har gjort att hon gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Pandemin gör att vi inte kan träffas på medlemsmöten och föreläsningar. Då känns det som om en Studiecirkel via zoom kan vara ett utmärkt sätt att öka sina kunskaper samt träffas för samtal och diskussioner.

Studiematerialet är i lösbladsformat och så snart du har anmält dig så får du den första lektionen via mejl.  Anmälan görs, helst senast den 25 mars, till: jonsson6773@gmail.com. Ange att du vill deltaga i kursen och uppge namn, e-post och telefonnummer.

Kursen arrangeras av Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Riks och både medlemmar och icke medlemmar är välkomna.

Första träffen är tisdagen den 30 mars kl. 19.00 och beräknas hålla på ca 1,0 – 1,5 tim. Vi kommer att träffas fem gånger, en gång i veckan.  Pris för kurs och PDF filer är 100,- och hur inbetalning sker informeras du om efter anmälan.

Varmt välkommen!

Regeringens utrikespolitiska deklaration 2021

Regeringens utrikesdeklaration presenterades av utrikesminister Ann Linde vid 2021 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari. Här återges det stycke som handlade specifikt om Mellanöstern och Afrika, samt den mening som tog upp antisemitism i sociala medier:

Herr talman,

/. . ./

För ett år sedan besökte jag Jemen. Det var tydligt hur uppskattat Sveriges engagemang är. Sverige fortsätter att ge ett omfattande humanitärt bistånd till Jemens hårt prövade befolkning, liksom stöd till den FN-ledda processen för fred.

Konflikten i Syrien utgör alltjämt en av världens allvarligaste kriser. Den enda vägen till fred i Syrien går genom en politisk lösning.

Regeringen värnar relationen med både Israel och Palestina. Sverige verkar med EU för återupptagna, meningsfulla förhandlingar mellan Israel och Palestina och en lösning, baserad på folkrätten, där två stater kan leva tillsammans i fred och säkerhet.

För icke-spridning och den säkerhetspolitiska situationen i Mellanöstern är det centralt att den kärntekniska överenskommelsen med Iran bevaras. Iran måste återgå till full efterlevnad, samtidigt som USA återansluter sig. Vi understryker också den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

Sverige har ett omfattande och långvarigt engagemang för fred, demokrati och utveckling i Afrika. I Etiopien riskerar konflikten i Tigray att underminera landets demokratiska utveckling och få omfattande regionala konsekvenser. I Sudan fortsätter den politiska övergången med en civilledd övergångsregering efter 30 år av auktoritärt styre.

Säkerhetsläget i Sahel är mycket oroande. I augusti genomfördes en militärkupp i Mali. Nu finns en övergångsregering på plats och allmänna val ska hållas 2022. Sverige bidrar till säkerhet och utveckling i Sahel.

/. . ./

Antisemitism på sociala medier är ett av flera viktiga ämnen när regeringen bjuder in till Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

/. . ./

Ann Linde
Utrikesminister

Utrikesdeklarationen kan läsas i sin helhet på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/tal/2021/02/utrikesdeklarationen/ 

 

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

SMDA:s Chanuka-insamling: För att varje barn är ett mirakel

Magen David Adom (MDA) är Israels officiella första hjälpen-organisation. Här är den svenska vänföreningens gåvobrev inför Chanuka:
___

Chanuka-insamling – För att varje barn är ett mirakel
Chanuka är barnens högtid. Det är just därför vi tänker extra mycket på barnen i Israel inför ljusfesten. Magen David Adom bistår och räddar många barns liv vid akut sjukdom, olycksfall och terrordåd, dygnet runt, året runt. Hjälp oss att skapa riktigt stora mirakel i samband med firandet av Chanuka! Vår Chanuka-insamling i år kommer att möjliggöra livräddande utbildningar i Barn-HLR och första hjälpen, samt inköpet av andningsmasker för barn. Insamlingen fortsätter fram tills den 18 december 2020.

Ambulansinsamling
Sedan coronaviruset nådde Israel har Magen David Adom varit den yttersta fronttruppen för den nationella insatsen för att förhindra spridningen av viruset och upprätthålla folkhälsan. MDA ansvarar för provtagningen på vårdmottagningar, sjukhus, skolor, äldreboenden och även via drive-in-mottagningar. Fram till den 6 november har MDA testat mer än 2,3 miljoner israeler för covid-19. Dessutom har många ambulanser allokerats till sjuktransport av coronapatienter och MDA är nu i stort behov av nya ambulanser för att transportera svårt sjuka och skadade till sjukhusen.

Vi vill tacka för alla donationer som hittills har kommit in. Vi behöver ert fortsatta stöd för att kunna nå målet. Hjälp oss att stödja MDA med en ambulans från Sverige! Ambulansen kostar 610 000 SEK. Tillsammans kan vi nå målet. Alla donationer är av betydelse, både stora och små!

Medlemskap år 2021
SMDA fortsätter att stödja Magen David Adom! Medlemsavgiften och donationer utgör grunden till verksamhetens existens och bidrar till att rädda liv. Din hjälp gör skillnad! Medlemsavgiften är 200 kr för enskilda, 300 kr för familjer.

Donera via Swish eller bankgiro
Att stödja SMDA via Swish eller Bankgiro är snabbt och enkelt. I meddelanderutan kan du skriva vilket/vilka ändamål som du önskar stödja. SMDA:s Swish-nummer är 123 551 7172, bankgiro: 820-2178. Glöm inte att skriva namn och kontaktuppgifter.

Vi på SMDA önskar alla våra medlemmar och vänner en Glad Chanuka, God Jul och ett Gott Nytt År 2021!

Svenska Magen David Adom
https://www.smda.se/

 

Förenade Israelinsamlingen fyller 100 år – fira med ett bidrag! (av: Ulf Cahn)

100-årsinsamling – din gåva blir dubblerad!

Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod fyller 100 år i år. Vi grundades alltså långt innan staten Israel kunde utropas 1948. I alla dessa år har vi varit en av Israels viktigaste stöttepelare, främst för utsatta grupper. Till våra viktigaste uppgifter hör att uppmuntra till invandring till Israel och hjälpa de nya invandrarna under sin första tid i landet. Även utsatta barn och ungdomar, äldre, terroroffer och andra får stöd genom vårt arbete och de gåvor vi mottar.

Nu under coronapandemin behöver israelerna ännu mer stöd än vanligt. Nedstängningen av samhället – för att begränsa smittspridningen – har lyckats på så sätt att väsentligt färre har avlidit än i t ex Sverige. Men det har fått andra följder. Ekonomin är väldigt dålig, den viktiga turismen stoppad, arbetslösheten är uppe på över 20 %, stängda skolor och arbetsplatser har lett till stora sociala problem, inte minst för att många är trångbodda. Till detta kommer situationen vid Israels gränser mot Gaza, Libanon och Syrien.

Vi och våra systerorganisationer runt om i Europa har samlat oss till en gemensam kampanj för att göra en alldeles särskild insats detta jubileumsår, för att hjälpa de mest utsatta. Nya invandrare som kommer under pandemin blir isolerade och har svårt att hitta försörjning. Barnen i våra barnbyar och de äldre överlevande på våra äldreboenden behöver mycket stöd i en osäker och otrygg situation. Dessa grupper vill vi hjälpa!

Vår kampanj är kort och intensiv, den börjar på kvällen den 13 september och pågår i två dygn – men vi har redan tjuvstartat.

Målet för oss i Europa är att samla in en miljon euro, varav det svenska målet är 250 000 kr.

Men här kommer det unika: varje krona matchas av generösa sponsorer, krona för krona! Det betyder att om du ger en tusenlapp blir gåvan dubblad. Vi kan alltså nå två miljoner euro, varav 500 000 kr i Sverige, med engagemang och vilja.

Vill du bidra, och det hoppas vi, kan du göra på följande sätt:

1)      Du kan gå in på www.charidy.com/israelinsamlingen och ge en gåva med kort

2)      Du kan swisha oss på 123 421 88 89 och skriva ”100 år” eller ”corona” som meddelande (se även QR-kod nedan)

3)      Du kan ge via plusgiro 45 42 60-1 eller bankgiro 671-6609, samma meddelande

Vill du dessutom sprida detta till vänner och bekanta som du tror vill vara med, är vi extra tacksamma.

Tack för din uppmärksamhet, vi hoppas på ditt stöd.

Varma hälsningar,

Ulf Cahn
Generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod

Svenska SIDA fortsätter stödja Islamic Relief, trots avslöjanden om antisemitism!

Vänskapsförbundets ordförande Lars Adaktusson intervjuas i OmVärlden. Utdrag ur artikeln:

– – –

Bakgrund: Två ordföranden och styrelsen för biståndsorganisationen Islamic Relief Worldwide har avgått på grund av antisemitiska uttalanden. Svenska Sida väljer ändå att fortsätta sitt stöd, som även finansierar Islamic Relief Sverige.

/…/

“Stödet bör frysas”

Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson, Lars Adaktusson, är mycket kritisk till Sidas agerande. Han anser att stödet till Islamic Relief bör avbrytas omedelbart med tanke på de uttalande som gjorts av organisationens företrädare.

– Det väcker väldigt många frågetecken hur det står till inom organisationen och hur utbrett det är. Inte minst mot bakgrund av de uppgifter om anknytningar och kopplingar till muslimska brödraskapet som kommit fram. Att i det läget säga att vi fortsätter med verksamheten och inte tar avstånd. Det tycker jag är att ta för lätt på det hela, säger Lars Adaktusson till OmVärlden.

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten vill att Sida går till botten med de uppgifter som finns om Islamic Relief, för att sedan fatta ett genomtänkt beslut innan man fortsätter att stödja verksamheten.

– I grunden handlar det här om tilltron till biståndet, vad svenska skattepengar går till och vad vi som skattebetalare är med och stödjer. Om vi inte kan svara på det eller om det inte sköts som det ska urholkar vi förtroendet för biståndet. Det är märkligt att Peter Eriksson inte uttalat sig, särskilt som den sittande regeringen säger sig ha nolltolerans mot all form av antisemitism, säger Lars Adaktusson.

Ur artikel av Erik Halkjaer publicerad i OmVärlden 26 augusti 2020
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2020/muslimsk-bistandsorganisation-i-blasvader/?fbclid=IwAR0cKR68jFdK8QRtUTS-us4gRR_nLkOQ3C0dgkIfESZUSp31uRD3ZozLoJk

Nya avsnitt av Israelmagasinet – med Isak Reichel och Max Federmann!

Vänskapsförbundet Sverige-Israel har ett eget TV-program, Israelmagasinet. Idag spelade vi in ett avsnitt med verksamhetschefen för Keren Kajemet, Max Federmann som berättade om verksamheten i Israel med trädplantering, vattenteknik och anläggning av nya israeliska samhällen. Keren Kajemet firar 110 år nästa år. Stort grattis från Vänskapsförbundet till Keren Kajemet och tusen tack till Max Federmann och kameraman Larry Burger!

Programmet hamnar såsmåningom här på vår hemsida, där vi i dag lagt in programmet från 22 november:

I dagens läge döljer många judar sin identitet på grund av rädsla för terror. Isak Reichel gästar programmet och berättar om den judiska församlingen i Stockholms verksamhet.

Se programmet: TV-sändningar

Adaktusson blir Europaparlamentets föredragande om relationerna till Israel

Vänskapsförbundets ordförande, Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson, har utsetts till Europaparlamentets rapportör i frågor rörande relationerna till Israel. Uppdraget som löper under återstoden av mandatperioden innebär att Adaktusson blir ansvarig för betänkanden, rapporter och förhandlingar i ärenden relaterade till Israel.

Jag är tacksam över förtroendet och att få arbeta för fördjupade relationer mellan EU och Israel. Det känns hedrande att få gå in i rollen som parlamentets föredragande i en fråga som jag verkligen brinner för”, säger Lars Adaktusson.

I rollen som stående rapportör har Adaktusson möjlighet att med stöd av utrikesutskottets sekretariat utarbeta förslag till den politik som Europaparlamentet ska driva i förhållande till Israel. Det kan röra sig om skiftande politiska frågor kopplade till aktuell händelseutveckling.

Oavsett om det handlar om den arabisk-israeliska konflikten, handelsfrågor eller forskningssamarbete har Europaparlamentet en central roll att spela. Israel är strategisk partner till Europeiska unionen och det ska prägla våra relationer”, säger Lars Adaktusson.

Vid sidan av uppdraget som ordinarie ledamot i Europaparlamentets utrikesutskott och underutskottet för mänskliga rättigheter är Adaktusson kristdemokratiska EPP-gruppens skuggföredragande i frågor kopplade till palestinska områden. Han är också ordförande i European Israel Public Affairs och Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Pressmeddelande publicerat 13 november 2017. Återfinns på Lars Adaktussons egen sida:
http://adaktusson.eu/pressmedelande-adaktusson-blir-europaparlamentets-foredragande-om-relationerna-till-israel/


Se även artikeln i Världen idag 14 november 2017
http://www.varldenidag.se/nyheter/adaktusson-far-eu-uppdrag-som-israel-rapportor/repqkn!1F8bZZtmAzauOX1JRz0uw/