Välkommen

Politik och samhälle

Vänskapsförbundet förklarar händelseförloppet i USA-kännaren Ronie Berggens blogg

Det som sker nu, det som startade som en civilrättsliga fråga mellan privata parter, nyttjas av Mahmoud Abbas, islamiska Jihad och Hamas för att lyfta upp den palestinska frågan på världssamfundets dagordning igen.

Främst arabvärlden har tröttnat på att palestinska frågan ska överskugga alla andra sociala, ekonomiska,  politiska och kulturella som den regionen brottas med.

Detta är ett planerat agerande från ovanstående aktörer (Abbas, Hamas, Jihad) att försöka göra sig relevanta igen.

Om detta och mycket mera samtalar jag och Ronie Berggren om i dennes podd

https://usapol.blogspot.com/2021/05/podd-1326-martin-blecher-om-israels.html?fbclid=IwAR1vu-1D7rrra50vcgqaEgI9qxv9diH5PlspQykigdRHllykkL6GfuaQHjU

 

“Vi använder missilförsvar för att skydda våra civila och de använder civila för att skydda sina missiler. “

Intervju med premiärminister Benjamin Netanyahu från 2014.

“De masskjuter våra städer med syfte att döda så många som möjligt. De lyckas inte. Av två anledningar. Ett: Vi har utvecklat ett otroligt missilförsvarssystem.

Anledning nummer två: Vi lyckas för att vi beskjuter de som skjuter raketer. Man beskjuter från civila hem som är befälsposter till islamiska Jihad och Hamas. Det är där man har sin säkrade kommunikation, vapendepåer och raketer. Uppenbart kommer vi inte ge dem immunitet så vi attackerar dem och vi försöker minimera så mycket vi kan civila offer.”

Det vi bevittnar i detta nu är en repris av:

operation Cast Lead 2008-2009,
operation Pillar of Defence 2012
operation Brother’s keeper 2014

Mahmoud Abbas (icke) avståndstagande från våld

När Mahmoud Abbas eftermäle diskuteras brukar två saker lyftas fram:
1) Han förlorade Gaza
2) Mahmoud Abbas har tagit avstånd från våld.
Al Aqsa-martyrernas brigader, en del av Abbas Fatah, skryter nu om följande raketattacker under måndagen tionde maj
1: Bombardemanget av Majdal (Ashkelon) med 4 missiler.
2: Bombningen av Karm Abu Salem (Kerem Shalom) med 3 missiler.
3: Beskjuter Majdal med 3 missiler
5: Bombningen av Sderot med 6 missiler.
6: Kissufim bombades med 5 granater.
7: Bombningen av Karm Abu Salem med 5 granater.
8: Beskjutandet av Nahal Oz med 3 granater.
9: Beskjuter Kissufim med 3 missiler.
10: Sderot bombades med en missil
11: Bombningen av Karm Abu Salem med fyra granater

Lätt att bli frustrerad över medias banalisering av händelseförloppet

Khalil Awad, 52, och hans dotter Nadin, 16, var arabiska israeler (alternativt palestinska araber beroende på hur de definierade sig själva). De var bosatta nära staden Lod.
De dödades när en raket träffade deras bil.

Mellan söndag kväll och onsdag morgon avfyrades över 1000 raketer av Hamas
och Islamiska Jihad (PIJ) i Gaza vid israeliska städer och har dödat minst sex israeler.

På söndag kväll avfyrades raketer mot Jerusalem och israeliska parlamentet evakuerades.
Uppskattningsvis har cirka 850 raketer lyckats att  nå Israel, med ytterligare 200 som landat
inuti själva Gazaremsan.

Urskillningslöst skjutande mot civila områden drabbar inte judar. Det drabbar judar, araber, muslimer, kristna, druser med flera.

Visst är det lätt att bli frustrerad över medias banalisering av händelseförloppet.
Det intressanta i mediebevakningen är inte vad man rapporterar om.
Det intressanta är vad man inte rapporterar om och därmed gör läsaren/tittaren en stor otjänst genom att måla händelseförloppet och dess utveckling i strikta kategoriska termer istället för att visa på att det faktiskt finns nyanser.

Ann Linde spelar naturligtvis sin roll i sammanhanget genom att referera till områden i Jerusalem och specifikt Tempelberget endast vid dess muslimska namn. Bekvämt utelämnas judiska namn, narrativ och historia.

Låt mig föra fram några av de saker media förbiser:

 • Händelseutvecklingen som utspelar sig just nu är från början resultat av en civilrättslig fråga. Det är en tvist om fastigheter, ägandeskap, hyresgäster, och ett leasingavtal som löpt ut samt hyresgäster som vägrar betala hyra. Aspekten är från början inte politisk.
 • Den israeliska regeringen har inte beslutat att utvisa någon i de aktuella fastighetsvisterna.
  Det är privata parter, snarare än Israels regering, som har väckt sina anspråk i domstol.
  Markägare har gjort vad de gör i hela den civiliserade världen – de har utnyttjat sina privata rättigheter för att avlägsna hyresgäster genom att gå till domstol och vinna en avvisningsorder.
  Markägarna förväntar sig med rätta att tillsynsmyndigheter kommer att respektera lagen och utföra utvisningsbeslut.
 • Det blev en politisk konflikt därför att Mahmoud Abbas och Hamas gjorde det till detta. Abbas är på sista refrängen, den palestinska frågans centralitet är på tillbakagång och Abbas ställde in tre val för att inte riskera förlora Västbanken också (han har redan förlorat Gaza). Hamas, liksom Abbas ser sin chans att föra upp frågan på internationella dagordningen igen samtidigt som att det finns en palestinsk förhoppning om att bidragsgivare ska förtränga palestinska oförätter.

Kort kommentar till medias rapportering om det som äger rum i Jerusalem

Det framställs ofta en David vs Goliatbild där den ene aktören kastar småsten och den andre aktören besvarar med tungt artilleri.

Under de senaste 20 åren kan man notera hur föreställningen av våld förändrats. Räddningspersonal, exempelvis, hamnar i det oförutsägbara i större utsträckning än någon annan yrkeskategori.

Därför är det en skyldighet att ständigt pröva sitt agerande i det inträffade men samtidigt se till att ordergivningen inte ständigt förändras; det skulle göra det omöjligt för räddningspersonalen att agera. Det avgörande beslutet hamnar dock ofta hos den enskilde.

Individen måste vara ständigt beredd att anpassa sig till helt ändrade omständigheter.

Anser man sig vara i livsfara är han skyldig att använda sitt vapen.

En stenkastare i en trång gränd kan innebära direkt livsfara för en soldat då han har begränsade reträttmöjligheter. På ett öppet fält blir samme stenkastare i det närmaste ofarlig. Risken att man inte uppfattar skillnaden i det kritiska ögonblicket är stor.

Från rätts- och politikerväsendets sida behövs:

En tydligare definition av vem som är civil.

En tydligare distinktion måste göras inom vilka situationer man betraktas som civilist och när man betraktas som angripare.

Förhoppning med detta är följande:

Förståelsen, insikten och kunskapen om att stenkastning är ett dödligt vapen kommer att öka och konsekvensen och handlandet blir därefter. Utan att klart definiera vem som är vem går det inte att möta hotbilden med stenkastare.

 

Frågor och svar om det som händer i Jerusalem

Vad har hänt?

Israelsk polis stormade Tempelberget på fredag kväll efter att palestinier kastat stenar och flaskor på officerare, då omfattande sammandrabbningar i Jerusalem sprids till den heliga platsen.

Videos från scener visade slagkrig, där palestinier kastade stolar, skor, stenar och flaskor och sköt fyrverkerier, och polisen svarade med bedövningsranater, tårgas och gummikulor.

Varför det händer?

Sammandrabbningarna uppstod över den stundande vräkning av fyra palestinska familjer i kvarteret Sheikh Jarrah som är resultat av en lång juridisk kamp.

Som Vänskapsförbundet skrivit om tidigare, i Kyrkans tidning och i vårt nyhetsbrev, handlar frågan om expropriering.

I stadsdelen där exproprieringen äger rum bodde ursprungligen jemenitiska judar som anlände till Jerusalem i slutet av 1800-talet. De judiska invånarna tvingades ut ur grannskapet och deras hem rasades 1938 av brittiska myndigheter under arabiska revolter i området.

Enligt israelisk lag har judar rätt till expropriering förutsatt att det var mark som ägdes av judar före 1948. Fallet har prövats i domstol och man har kunnat påvisa ett ägarskap i enlighet med ovanstående kriterier.

Vad är det för plats oroligheterna äger rum vid?

Tempelberget i den gamla staden Jerusalem har länge varit en av de centrala krutdurken för israelisk-palestinsk friktion. Den heligaste platsen i judendomen – som platsen för de två bibliska templen och där Abraham var beredd att offra sin son Isak – är också hem för de muslimska heliga platserna i Al-Aqsa-moskén och Klippakupolen.

Lördagskvällen är “Laylat al-Qadr” eller “Destiny Night”, den mest heliga i den muslimska heliga månaden Ramadan. Tillbedjare kommer att samlas för intensiva nattböner vid Al-Aqsa-moskén.

Söndagskvällen är också början på Jerusalems dag, en nationell helgdag där Israel firar föreningen av Jerusalem – när Israel erövrade den östra halvan av staden, inklusive den gamla staden, från Jordanierna i kriget 1967 – och religiösa nationalister håller parader och andra fester i staden.

De officiella myndigheternas uttalande:

Israels premiärminister: ”Vi agerar ansvarsfullt för att säkerställa lag och ordning i Jerusalem samtidigt som vi upprätthåller frihet att tillbedja på de heliga platserna,”

I ett uttalande sa israelisk polis: ”Vi tillåter inte upplopp, våld och försök att skada poliser genom att dra nytta av friheten av tillbedjan och religion och göra det till en våldsam incident.”

Nyttjas helgedomar för bedjande eller för andra ändamål

Enligt rapporter som kommer fram olika medier lagrade palestinier bland annat stenar inne i moskén för tempelupplopp och israelisk polis var helt oförberedda på detta. Man hittade gömmor av betongplattor, stenar och fyrverkerier inne i moskén.

Myndigheterna sa att de inte hade någon kännedom om detta på förhand och blev därför överraskade.

”Vi är alla Hamas och väntar på din order, befälhavare Mohammed Deif. Hamas – skjut en raket mot Tel Aviv ikväll, ”citerades de som skanderade, med hänvisning till chefen för terrorrörelsens väpnade vinge.

Abrahamsavtalen leder till historiskt arkivavtal mellan UAE, Israel (Av World Israel News)

Cirka sju månader in i “Abrahamsavtalen” representerar detta MOU (Memorandum of Understanding) det viktigaste institutionella avtalet inom kulturarvet.

National Archives (NA) i Förenade Arabemiraten i Abu Dhabi och National Library of Israel (NLI) i Jerusalem har undertecknat ett historiskt samförståndsavtal.

Genom avtalet “åtar sig de två organisationerna att arbeta tillsammans för att stödja ömsesidiga och separata mål till förmån för den internationella kultur- och dokumentarvsektorn”, undertecknat av institutionernas direktörer, Dr. Abdulla M. Alraisi och Oren Weinberg.

Cirka sju månader in i “Abrahamsavtalen” representerar detta MOU det viktigaste institutionella avtalet inom kulturarvet. Både NA och NLI fungerar som centrala institutioner för nationellt bevarande för sina respektive länder och bredare publik.

Under de senaste åren har bägge institutioner inlett omfattande och mångsidiga ansträngningar för att tjäna forskare och bredare publik både nationellt och internationellt.

Dokumentet, som är giltigt under en inledande treårsperiod, innehåller ett antal samarbetsområden, inklusive digitalisering och digital delning av innehav och forskningsmaterial; utbyte av professionell kunskap; kulturutbyte som konferenser, workshops, utbildningar, studieturer, utställningar och mer.

Ett antal specifika samarbetsinitiativ är redan under diskussion, särskilt inom det digitala området.

NA är en av de äldsta kulturinstitutionerna i Förenade Arabemiraten och den största dokumentationsorganisationen i arabiska viken. Den samlar in historiskt material relaterat till Förenade Arabemiraten i synnerhet och arabiska gulfstaterna i allmänhet.

NA dokumenterar, indexerar och översätter det insamlade materialet; publicerar specialiserad historisk forskning; och är värd för och organiserar konferenser, symposier och utställningar både nationellt och internationellt.

NLI är den dynamiska institutionen för nationellt bevarande av det judiska folket över hela världen och israeler av alla bakgrunder och trosuppgifter. Det fungerar som Israels ledande forskningsbibliotek samtidigt som man erbjuder en rad utbildnings-, kulturella och digitala initiativ.

NLI rymmer världens största samling av judiska texter, samt en betydande samling islamiska manuskript och arabiska material och innehar en av regionens ledande forskningssamlingar om Mellanöstern.

Den nya National Library of Israel – med toppmoderna forskningsanläggningar samt kulturell och pedagogisk programmering – planeras att öppnas i Jerusalem 2022.

Artikeln publicerades i World Israel News.com 5 maj 2021. Snabböversättningen till svenska är vänskapsförbundets.

https://worldisraelnews.com/abraham-accords-leads-to-historic-archives-agreement-between-uae-israel/

Lästips apropå anklagelserna om apartheid

Anklagelsen om israelisk apartheid förekommer ibland i debatten. Den intressanta och utredande skriften “The Apartheid Smear” visar hur absurd anklagelsen är, och hur den även motverkar fredsprocessen.

Skriften gavs ut av Alan Johnson och brittiska BICOM (2014). Svensk Israel-Information lät två år senare göra en svensk översättning: “Smutskastningen av Israel”. Hör gärna av dig till oss om du har ett digitalt exemplar av den svenska upplagan. Originalet finns här: https://www.bicom.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/BICOM_Apartheid-Smear_FINAL.pdf

Några citat från den svenska upplagans omslag:

Som en rörelse erkänner vi den palestinska nationalismens legitimitet, samtidigt som vi erkänner legitimiteten i sionismen som den judiska nationalismen. Vi insisterar på Israels rätt att existera inom säkra gränser men med lika kraft argumenterar vi för palestiniernas rätt till nationellt självbestämmande. Vi är glada över att nya möjligheter till en fredlig lösning har öppnats upp efter regeringsvalet i Israel. Vi vill uppmuntra denna process och om möjligt göra allt vi kan för att hjälpa till. [Nelson Mandela, 1993]

Världen måste inse att Israel existerar och har rätten att existera, samt att det är ett praktexempel på demokrati… För Israel betyder fred säkerhet och den säkerheten måste bli en verklighet. [Martin Luther King Jr, 1967]

Anklagelsen att Israel är en apartheid-stat är falsk och illvillig och förhindrar fred och harmoni istället för att uppmuntra det. [Domare Richard J. Goldstone (f d domare vid Sydafrikas författningsdomstol, som ledde FN:s utredning om Gazakonflikten mellan 2008-2009), 2011]

Om Israel var en apartheid-stat skulle jag exempelvis inte tillåtas arbeta för en judisk dagstidning, eller bo i ett judiskt kvarter eller äga bostad. Den verkliga apartheiden finns i Libanon, där palestinier förbjuds att arbeta inom mer än 50 yrken. Kan du föreställa dig Knesset införa en lag som förbjöd araber att arbeta inom endast ett enda yrke? Israels lagar skiljer inte på judar och araber. [Khaled Abu Toameh (journalist, arab i Israel), 2010]

 

 

Den anti-israeliska lögnen om vaccinationen (av: Anders Engström)

Israel anklagas nu felaktigt i flera sammanhang för att förvägra palestinier vaccination mot covid-19.

Anklagelsen sprids bl.a. genom nyhetsbyråer och tidningar som the Guardian, och har egentligen inte nått svenska medier, men vi vill ändå bemöta den helt kort – särskilt som flera svenska journalister och politiker redan börjat hänvisa till de utländska källorna. Det är bara en tidsfråga innan anklagelsen får bredare spridning även i Sverige.

Sammanfattningsvis:

 1. Det är den Palestinska myndighetens ansvar att stå för sjukvården på de områden man administrerar. Detta framgår tydligt av Osloavtalen, där artikel 17 uttryckligen nämner vaccinationer.
 2. Den Palestinska myndigheten vill inte ha israelisk hjälp. Myndigheten har vid flera tillfällen undanbett sig sjukvårdsmateriel för att bekämpa covid-19 då den kommit via Israel. Beträffande vaccinet har myndigheten inte efterfrågat någon israelisk hjälp. (Någon förfrågan har inte heller kommit från Hamas, för övrigt). Myndigheten säger sig dessutom ha säkrat tillgång till det aktuella vaccinet, varav fyra miljoner doser uppges anlända från Ryssland.
 3. Israel vaccinerar israeliska araber och palestinier. Israel har redan från start inkluderat såväl judiska som arabiska medborgare i sitt vaccinationsprogram. Och utöver israeliska medborgare omfattas till exempel även palestinier i östra Jerusalem. Israels premiärminister Netanyahu besökte personligen flera arabiska städer nyligen för att öka vaccinationsintresset där.

Israel har inte ”exkluderat” några icke-medborgare utanför Israel – helt enkelt eftersom de aldrig varit inkluderade i programmet. Och varför skulle de varit det? Enligt de ingångna avtalen mellan israeler och palestinier skall de inte inkluderas.

Man kan ju också fråga sig hur effektivt ett sådant upplägg hade varit, med israelisk militär som på plats försöker få palestinier att vaccinera sig i Ramallah och Jenin.

Av humanitära skäl, såväl som av egenintresse, gör Israel självfallet ändå vad man kan för att bekämpa coronavirusets spridning även bland palestinier. Till och med FN:s sändebud lovordade det goda samarbetet på området, som pågick tills den Palestinska myndigheten drog sig ur.

Det är förstås inte israelernas fel att palestiniernas vaccineringsprogram inte hunnit komma igång ännu. Men jämförelsen mellan den Palestinska myndigheten och Israel är inte heller särskilt rättvis. Jämför man myndighetens vaccinationer med dem som kommer att göras bland palestinier i Jordanier eller Libanon lär de ligga rätt nära varandra i tid.

Inget annat land kommer i närheten av Israel i covid-19-vaccinationer räknat per capita. I stället för att producera anti-israeliska lögner borde omvärlden lära av det goda israeliska exemplet.

[TILLÄGG 13/1 2021: Den Palestinska myndigheten håller på att svänga i frågan om israelisk hjälp. Det påverkar emellertid inte grundfrågan, att det är myndigheten självt som ansvarar för sin vaccination. Det följer inte bara av Osloavtalen, utan även av folkrätten (till och med om man skulle hävda att Israel ockuperar området). Se även: PA slow to secure Covid-19 vaccines, so it decides to blame Israel ]

 

Anders Engström

Israels vaccinationsprogram mot covid-19 imponerar!

Israels vaccinationsprogram mot covid-19 imponerar. Här ser vi några nyckeltal som förmedlats av landets utrikesdepartement.

– Sedan kampanjen inleddes har 635.000 israeler vaccinerats (30/12).
– Nu (28/12) utförs 115.000 vaccinationer per dag.
– Målet är 150.000 dagliga vaccinationer [vilket uppnås (30/12)].
– I slutet av januari hoppas man ha vaccinerat 25% av Israels befolkning.
– Målsättningen är att öppna 150 centra för vaccinering i Israel.
– Israel är en av världens främsta när det gäller antal vaccinationer per capita. [Just nu ligger man allra högst enligt aktuella siffror.]

Notera att det går så snabbt att nedanstående bild blev inaktuell redan efter någon dag.