Välkommen

Lätt att bli frustrerad över medias banalisering av händelseförloppet

Khalil Awad, 52, och hans dotter Nadin, 16, var arabiska israeler (alternativt palestinska araber beroende på hur de definierade sig själva). De var bosatta nära staden Lod.
De dödades när en raket träffade deras bil.

Mellan söndag kväll och onsdag morgon avfyrades över 1000 raketer av Hamas
och Islamiska Jihad (PIJ) i Gaza vid israeliska städer och har dödat minst sex israeler.

På söndag kväll avfyrades raketer mot Jerusalem och israeliska parlamentet evakuerades.
Uppskattningsvis har cirka 850 raketer lyckats att  nå Israel, med ytterligare 200 som landat
inuti själva Gazaremsan.

Urskillningslöst skjutande mot civila områden drabbar inte judar. Det drabbar judar, araber, muslimer, kristna, druser med flera.

Visst är det lätt att bli frustrerad över medias banalisering av händelseförloppet.
Det intressanta i mediebevakningen är inte vad man rapporterar om.
Det intressanta är vad man inte rapporterar om och därmed gör läsaren/tittaren en stor otjänst genom att måla händelseförloppet och dess utveckling i strikta kategoriska termer istället för att visa på att det faktiskt finns nyanser.

Ann Linde spelar naturligtvis sin roll i sammanhanget genom att referera till områden i Jerusalem och specifikt Tempelberget endast vid dess muslimska namn. Bekvämt utelämnas judiska namn, narrativ och historia.

Låt mig föra fram några av de saker media förbiser:

  • Händelseutvecklingen som utspelar sig just nu är från början resultat av en civilrättslig fråga. Det är en tvist om fastigheter, ägandeskap, hyresgäster, och ett leasingavtal som löpt ut samt hyresgäster som vägrar betala hyra. Aspekten är från början inte politisk.
  • Den israeliska regeringen har inte beslutat att utvisa någon i de aktuella fastighetsvisterna.
    Det är privata parter, snarare än Israels regering, som har väckt sina anspråk i domstol.
    Markägare har gjort vad de gör i hela den civiliserade världen – de har utnyttjat sina privata rättigheter för att avlägsna hyresgäster genom att gå till domstol och vinna en avvisningsorder.
    Markägarna förväntar sig med rätta att tillsynsmyndigheter kommer att respektera lagen och utföra utvisningsbeslut.
  • Det blev en politisk konflikt därför att Mahmoud Abbas och Hamas gjorde det till detta. Abbas är på sista refrängen, den palestinska frågans centralitet är på tillbakagång och Abbas ställde in tre val för att inte riskera förlora Västbanken också (han har redan förlorat Gaza). Hamas, liksom Abbas ser sin chans att föra upp frågan på internationella dagordningen igen samtidigt som att det finns en palestinsk förhoppning om att bidragsgivare ska förtränga palestinska oförätter.