Välkommen

Jo, Jerusalems palestinska invånare kan bli israeliska medborgare (av: Adam Levick, CAMERA)

Detta inlägg kommer visserligen från brittisk debatt år 2019, men dess faktainnehåll är högaktuellt även i Sverige. En journalist i P1 Morgon hävdade felaktigt att östra Jerusalems palestinier inte kan bli medborgare, så sent som i förra veckan. Tipstack till Lisa Abramowicz.

Oliver Holmes har varit The Guardians korrespondent i Jerusalem i nästan två år, men ändå misslyckas han fortfarande ofta när det gäller grundläggande fakta om den heliga staden. Detta visade sig senast i en nyligen publicerad artikel om Jerusalems stadsdel Kafr Aqab.

Här det relevanta stycket från texten “Jerusalem’s ‘love neighbourhood’: a refuge for star-crossed Palestinians”:

Under Israels kaotiskt komplexa ockupation, är palestinier indelade i ett antal olika kategorier som ofta avgörs av var de bor. Nära den byråkratiska hierarkins topp finns palestinier i Jerusalem, en stad som Israel annekterat i sin helhet och hävdar är ”odelad”. De har rätt till israelisk [samhälls]service och kan resa i landet, även om de inte kan rösta eller bli fullvärdiga medborgare.

För det första utelämnar Holmes viktig kontext. Som att Israel – när staden efter Sexdagarskriget återförenades – erbjöd alla palestinier i ”östra” Jerusalem fullt medborgarskap. Den övervägande majoriteten avböjde och fick i stället permanenta uppehållstillstånd.

För det andra kan de palestinier i Jerusalem som saknar rösträtt i nationella val ändå rösta i kommunalvalen, så Holmes påstående att ”de inte kan rösta” är i bästa fall missledande.

Men det allra värsta felet är Holmes påstående att de inte kan ”bli fullvärdiga medborgare”. I själva verket är Jerusalems palestinier – som blivit alltmer israeliska i sin identitet och politiska strävanden – berättigade att ansöka om fullvärdigt medborgarskap, och tusentals sådana ansökningar har också godkänts.

Strax efter vårt klagomål rättade the Guardian sin artikel och gjorde följande redaktionella tillägg:

Adam Levick
Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA)

Publicerad i Algemeiner 12 november 2019
https://www.algemeiner.com/2019/11/12/yes-palestinian-residents-of-jerusalem-can-become-israeli-citizens/?fbclid=IwAR32-w-6YMP-JmOFJX6Fqtu2jNmJaonXwFmzIjdEqB-oW1CWrWu1B2FvxTg