Välkommen

Abrahamsavtalen leder till historiskt arkivavtal mellan UAE, Israel (Av World Israel News)

Cirka sju månader in i “Abrahamsavtalen” representerar detta MOU (Memorandum of Understanding) det viktigaste institutionella avtalet inom kulturarvet.

National Archives (NA) i Förenade Arabemiraten i Abu Dhabi och National Library of Israel (NLI) i Jerusalem har undertecknat ett historiskt samförståndsavtal.

Genom avtalet “åtar sig de två organisationerna att arbeta tillsammans för att stödja ömsesidiga och separata mål till förmån för den internationella kultur- och dokumentarvsektorn”, undertecknat av institutionernas direktörer, Dr. Abdulla M. Alraisi och Oren Weinberg.

Cirka sju månader in i “Abrahamsavtalen” representerar detta MOU det viktigaste institutionella avtalet inom kulturarvet. Både NA och NLI fungerar som centrala institutioner för nationellt bevarande för sina respektive länder och bredare publik.

Under de senaste åren har bägge institutioner inlett omfattande och mångsidiga ansträngningar för att tjäna forskare och bredare publik både nationellt och internationellt.

Dokumentet, som är giltigt under en inledande treårsperiod, innehåller ett antal samarbetsområden, inklusive digitalisering och digital delning av innehav och forskningsmaterial; utbyte av professionell kunskap; kulturutbyte som konferenser, workshops, utbildningar, studieturer, utställningar och mer.

Ett antal specifika samarbetsinitiativ är redan under diskussion, särskilt inom det digitala området.

NA är en av de äldsta kulturinstitutionerna i Förenade Arabemiraten och den största dokumentationsorganisationen i arabiska viken. Den samlar in historiskt material relaterat till Förenade Arabemiraten i synnerhet och arabiska gulfstaterna i allmänhet.

NA dokumenterar, indexerar och översätter det insamlade materialet; publicerar specialiserad historisk forskning; och är värd för och organiserar konferenser, symposier och utställningar både nationellt och internationellt.

NLI är den dynamiska institutionen för nationellt bevarande av det judiska folket över hela världen och israeler av alla bakgrunder och trosuppgifter. Det fungerar som Israels ledande forskningsbibliotek samtidigt som man erbjuder en rad utbildnings-, kulturella och digitala initiativ.

NLI rymmer världens största samling av judiska texter, samt en betydande samling islamiska manuskript och arabiska material och innehar en av regionens ledande forskningssamlingar om Mellanöstern.

Den nya National Library of Israel – med toppmoderna forskningsanläggningar samt kulturell och pedagogisk programmering – planeras att öppnas i Jerusalem 2022.

Artikeln publicerades i World Israel News.com 5 maj 2021. Snabböversättningen till svenska är vänskapsförbundets.

https://worldisraelnews.com/abraham-accords-leads-to-historic-archives-agreement-between-uae-israel/