Välkommen

Jag brinner för Israel. Jag brinner för de svensk-israeliska relationerna (av: Martin Blecher)

Det är otroligt få personer som förunnas med att arbeta med det man brinner för. Jag är en av de som fått den förmånen. Jag brinner för Israel. Jag brinner för att förkovra mig. Och jag brinner för de svensk-israeliska relationerna.

Att gå från retorik till handling är inte alla gånger varken lätt eller givet i alla sammanhang. Varför det är så kan bero på flera saker:

1) att man omger sig av ja-sägare

2) att organisationskulturen är svårföränderlig därför att man alltid arbetat på ett sätt sedan urminnestider och vägrar inse behov av förändring då man är rädd att förändringen som sådan innebär mer kostnader än mervärde.

Generalsekreterarens arbete styrs av en styrelse som tagit fram en arbetsbeskrivning.

Jag, som tillförordnad Generalsekreterare, är oerhört mån om att organisationen inte ska omge sig av ja-sägare.

Jag har idéer och tankar med Vänskapsförbundet.

Dessa idéer ska få marineras men jag vill också väcka tankar som leder till reflektion och eftertanke. Jag vill ha motstånd mot mina idéer i syfte om att förlängningen göra dessa idéer så mycket bättre för Vänskapsförbundets färdriktning och naturligtvis för medlemmarnas skull. Ni utgör vårt förbund.

Vänskapsförbundet bestämde i januari att man kommer erbjuda aktiviteter för sina medlemmar 1-2 gånger i månaden. Det kan vara allt ifrån att vi bjuder in föreläsare, har panelsamtal, seminarium till att hålla studiecirklar.

Den planen ligger fast och vi började i mars med en studiecirkel som heter Utblick mot Israel. Kursen är mycket populär, och blev snabbt fullbokad. Ett jättefint kvitto på att efterfrågan men också på att Vänskapsförbundet har fantastiska medarbetare som lyckas entusiasmera och engagera!

Kursen kommer att hållas snart igen.

Israelnytt är en mycket uppskattad nyhetstjänst för föreningens medlemmar!
Vi vill ge våra medlemmar något. Utöver den nya inriktning som är fastlagen med aktiviteter är nyhetsbrevet ett bra exempel. Nyhetsbrevet är till för våra medlemmar. Vänskapsförbundets medlemmar.

Tack för att ni tog er tid.

Martin Blecher
Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige Israel