Välkommen

Är tillämpandet av folkrätten konsekvent eller godtycklig? (av: Martin Blecher och Conrad Myrland)

Svenska, norska och danska politiker uppmanar till bojkott mot Israel. 
Vänskapsförbundet Sverige – Israel tillsammans med hennes systerorganisation MIFF i Danmark och Norge uppmärksammade skenheligheten bakom argumentationen bland annat genom att påpeka: 
Att det inte finns krav att bojkotta turkiska bosättningar på Cypern

Att Internationell rätt inte kan bygga på godtycklighet utan bevisligen måste vara konsekvent i hur man hanterar territoriella dispyter. 

Vanlig praxis i västländer visar exempelvis att det inte finns någon grund i internationell lag för att förbjuda ekonomisk verksamhet i ockuperade territorier. 

– – – 

Vi finner det utmärkt att Norden vill ta på sig den folkrättsliga ledartröjan. Folkrätten kan bara fungera om den tillämpas konsekvent. Det gör inte de svenska, norska och danska politiker som skriver i Altinget 26. mars. 

Politikerna är bekymrade över Israel-Palestina-konflikten, men stänger ögonen helt för allt som hindrar dialog och fredsprocess på den palestinska sidan. 

Vi som replikerar hade kunnat svara på ursprungsartikeln genom att prata om aktioner på endera sidan som försvårar den politiska processen mellan Israel och Palestina. 

Vi finner det däremot av större vikt att lyfta fram de “folkrättsivare” som använder detta begrepp förtäckt i syfte för att egentligen uttrycka något annat. 

Bojkottandet av judar kommer alltid ha politiker av sin tid och era. 

Det tar cirka 80 år. Sedan är det paus. Därefter skallas ropen om bojkottande av judar igen. 

Historien visar att bojkott av judar ständigt är återkommande. Fråntar man inte judarna rätten att utöva vissa yrken är det ens butiker och leverne som tas ifrån en. Det börjar med bojkott… Var det slutar? Vem vet. 

Det må så vara att en del tycker att kopplingen vi gör är osmaklig och inkorrekt. Låt oss göra ett simpelt lackmustest.  

Fråga de politiker som menar att Norden ska ta den folkrättsliga ledartröjan – som älskar pratet om folkrätt – huruvida det finns krav på bojkott mot turkiska bosättningar på Cypern?  

Det finns ett närmast unisont stöd för turkiskt medlemskap i EU. När hörde ni artikelundertecknarna från den 26 mars uttrycka sitt simplaste motstånd mot turkiska bosättningar? 

Kanske bör politiker börja med att stoppa fastighetsförsäljningen i Skandinavien i dessa turkiska bosättningar? 

Internationell rätt kan inte bygga på godtycklighet utan måste bevisligen vara konsekvent i hur man hanterar territoriella dispyter. Vanlig praxis i västländer visar att det inte finns någon grund i internationell lag för att förbjuda ekonomisk verksamhet i ockuperade territorier. Beslut från flera europeiska domstolar bekräftar detsamma. 

Den dagen då svenska, norska och danska politiker med samma kraft och frenesi förkunnar sitt krav på bojkott mot samtliga bosättningar i områden under territoriell dispyt, den dagen kan allt skriveri om folkrätt tas på allvar… Tills dess är det bara kvacksalveri riktat mot en grupp av människor. Samma grupp man brukar rikta mot. 

Martin BlecherGeneralsekreterare Vänskapsförbundet Sverige Israel 

Conrad Myrland, daglig leder MIFF Norge, styreleder MIFF Danmark

Denna replik togs tyvärr inte in av Altinget