Välkommen

Aktivitet: Samtal om den svensk-judiska bundrörelsen

Samtal mellan Mats Fält och historikern Håkan Blomqvist den 26 maj
Håkan Blomqvist har skrivit boken “Socialism på jiddish.”

Genom bevarade brev och rapporter har Håkan Blomqvist undersökt den svensk-judiska bund-rörelsen.

Bund var en judisk socialistisk internationalistisk rörelse.
Man var emot sionisternas strävan efter en särskild judisk stat, men vände sig med samma kraft mot dem som förespråkade assimilation. Fokus för Bund låg i att den judiska arbetarklassen utvecklade sin egen sekulära kultur på sitt eget språk, jiddisch, och att arbetarna kämpade för sina rättigheter på den plats där de levde och verkade.

Vänskapsförbundets vice ordförande Mats Fält och Håkan Blomqvist samtalar den 26 maj klockan 19.

Anmälan görs till info@sverigeisrael.se
Eventet kostar 50 kronor.