Välkommen

Aktivitet: Genomgång av den internationella brottsmålsdomstolens förundersökning

Det har rapporterats en del om internationella brottsmålsdomstolens (ICC) beslut om att inleda en förundersökning om Israel och Palestina.

Den 18:e maj kommer Vänskapsförbundet Sverige Israel att gå igenom vad ICC beslutet grundar sig på.

Vi tittar på de specifika frågor ICC ämnar att utreda och vilka aktörer som berörs.

Anmälan görs till info@sverigeisrael.se
Eventet kostar 50 kronor.