Välkommen

Aktivitet: Digitalt möte om det israeliska valet!

Det har nyligen varit val i Israel igen. Valet är bara ett i raden landet har haft sedan 2019.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel kommer att prata om valets efterspel och de möjligheter liksom de problem som finns.

Onsdagen den 14:e april klockan 19. Genomgången sker via zoom.

Anmälan görs till martin.blecher@sverigeisrael.se  senast den 12 april.