Välkommen

Svärden har redan börjat smidas till plogbillar (av: Anders Dahlström)

Replik på ”Dags att börja smida svärden till plogbillar”, ledare i Sändaren, 18/11 2020) 

Gazaborna förtjänar en bättre tillvaro och framtidshopp. Frågan är då vilka som berövar dem detta? Ledartexten låter förstå att det i huvudsak är Israels ansvar att palestinierna har det dåligt. Så är det förstås inte.

Vi delar visserligen ledarskribentens omsorg om Gazas hårt prövade civilbefolkning, men ledartexten innehåller missvisande anklagelser mot Israel med beskrivningar av typen ”grym humanitär katastrof” och att Gaza liknas vid ett ”utomhusfängelse”. Men ser man till grundläggande nyckeltal som t.ex. barnadödlighet och förväntad medellivslängd ligger Gazaborna i själva verket bättre till än ett hundratal av världens länder. Vi unnar dem bättre, men det är knappast en ”grym humanitär katastrof”.

Även om Gaza hade varit ett ”utomhusfängelse”, så är det Gazabornas ledare – Hamas – som hade haft nycklarna dit. Israels (och Egyptens) blockad uppstod inte ur ett vakuum. Blockaden uppstod efter Hamas blodiga maktövertagande 2007, och efter den eskalerade terrorbeskjutningen från Gazaremsan, riktad mot Israels civilbefolkning. FN, USA, EU och Ryssland ställer samma krav som Israel på en normalisering: att Hamas tar avstånd från våld, erkänner Israels rätt att existera, erkänner ingångna avtal, och lägger ner sina vapen. Hamas vägrar. Alla förlorar, inte minst Gazaborna.
Vi har för stor respekt för debatten om hur judar i diasporan förhåller sig till Israels befolkning i politiskt avseende för att lägga oss i, det är en delikat fråga, men vi känner inte alls igen ledarskribentens tvärsäkra påståenden.

Att FN (då Nationernas Förbund) tidigt stödde tanken på en judisk stat i ett område med judisk ursprungsbefolkning handlade inte om att ”generera konflikt”. Judarna har samma rätt till självbestämmande som alla andra. De som då kallade sig för ”palestinier” var för övrigt just judar. Den arabiska sidan motsatte sig däremot varje förslag på en judisk stat (och ett arabiskt Palestina). DET är att generera konflikt.

Israel är en vital demokrati med allt vad det innebär – inklusive en livaktig opposition, med folkliga manifestationer och en press som alltid är missnöjd med sittande regering. När FN publicerar sina World Happiness Reports visar det sig att israelerna stabilt hör till världens lyckligaste folk. Och glädjande nog finns det väldigt många positiva tecken från den arabiska befolkningen där allt fler föredrar att kalla sig just ”israeler” eller ”arabiska israeler” i stället för ”palestinier”.

Avslutningsvis är det positivt att ledartexten tar upp avsaknaden av demokratiska val på Västbanken och Gaza. Vi är varma Israelvänner, men vår omsorg och respekt för människoliv omfattar förstås även palestinier. Samma resonemang hör man i Israel. Mycket pekar på att Hamas – med sina stadgar som uppmanar till att döda alla judar – skulle vinna många röster i ett palestinskt val. Låt oss hoppas att det inte blir så.

Svärden har redan börjat smidas till plogbillar, glädjande nog. Israel visar vägen genom allt fler avtal om fred och försoning med staterna i Mellanöstern. Vi hoppas att det palestinska styret ändrar sin oförsonliga hållning, ser utvecklingen som något positivt, och själva äntligen tar sig till förhandlingsbordet. Både israeler och palestinier skulle tjäna på detta.

Anders Dahlström
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Värmland

Publicerad i Sändaren, 9 december 2021
https://www.sandaren.se/