Välkommen

Leif GW Persson vill till Israel – men varför går det så bra där? (av: Anders Engström)

Det blev stora rubriker i veckan när Leif GW Persson rasade mot den långsamma vaccinationstakten och samtidigt hotade med att flytta till Israel.

– Jag funderar på att flytta till Israel, för där har tydligen alla fått vaccinet. I den här takten kommer det dröja i Sverige, säger han enligt Aftonbladet.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OQEanV/gws-vaccinraseri-funderar-pa-att-flytta-till-israel

Hur ser siffrorna ut just nu? Hur stor skillnad är det på vaccinationstäckningen i våra länder? Israel är ohotad världsetta. Drygt hälften av alla israeler har redan fått en spruta. Sverige ligger däremot så nära X-axeln att vi knappast syns på diagrammet, men är ändå bara strax under snittet i Europa. Vi är verkligen inte absolut sämst.

Här kan man jämföra olika länder med varandra:
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=SWE~ISR

Tyvärr slirar chefen för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion när Aftonbladet konfronterar henne med kritiken. Hon påstår att Israel vann fördelar genom att chansa på en enda leverantör, och menar vidare att situationen är svår för svensk del eftersom Sverige är ett litet land. I själva verket har Israel – precis som Sverige – slutit avtal med mer än en leverantör (Pfizer, Moderna och AstraZeneca). Israel är dessutom ännu mindre än Sverige, som bekant.

Och visserligen kan man hävda att Sverige hämmas, alternativt gynnas, av EU:s gemensamma inköpsprocess, men det finns ett antal EU-länder som valt att gå vid sidan om denna och även gjort inköp på egen hand. Vårt grannland Danmark är ett sådant exempel.

Istället är det helt andra faktorer som varit viktiga för Israels framgångar inom vaccinationen.

Israel agerade snabbt och bestämt. Det ligger i Israels natur att tidigt identifiera yttre hot och snabbt agera mot dem. Dyrköpta läxor har kommit till nytta i ett civilt sammanhang.

Israel har erbjudit vaccintillverkare tillgång till värdefull medicinsk data om hur vaccinet fungerar i praktiken. Något som även övriga världen kan tjäna på.

Israels ledare har visat starka personliga engagemang. Netanyahu säger sig ha ringt Pfizers VD närmare tjugo gånger, även mitt i natten. Antagligen skadar det inte heller att Israel närmar sig ett nytt val.

Israel var berett att betala mer än andra länder för vaccinet. Det finns olika uppgifter om exakt hur mycket, men kanske en halv gång mer, påstås det. Intressant här är förstås att det utöver de uppenbara humanitära skälen också finns ekonomiska vinster av snabb vaccination. Enligt Sveriges riksbank kan varje månad som pandemin förkortas innebära 25 miljarder kronor högre BNP och 20 miljarder i förbättrade offentliga finanser.

Israel ligger långt framme både när det gäller kreativitet och teknologi. Det räcker inte att få in vaccinationsdoserna i landet, de måste även förvaras, distribueras och injiceras. En logistisk utmaning som ännu inte riktigt nått Sverige. Israel har lyckats väldigt väl med detta och förhoppningsvis finns det moment som även Sverige kommer att kunna tillämpa.

Anders Engström