Välkommen

Europa måste enas mot Hizbollah (av: Tsvetan Tsvetanov)

När terrororganisationer genomför attentat i demokratiska stater, brukar dåden sällan förbli ostraffade, men tyvärr har det varit så i EU sedan 2012. Det året, under min tid som vice premiärminister i Bulgarien, dödade en självmordsbombare fem israeler och en bulgar i en attack som skadade ytterligare 35 oskyldiga i nära Burgas, på Bulgariens Svartahavskust.

En snabb och effektiv utredning kunde med hjälp av Europol och USA slå fast att dådet utförts av terrorister stödda av Hizbollah. Bulgarien uppmanade därför EU att terrorklassa Hizbollah, ett straff som skulle förhindra terrororganisationens medlemmar att ta sig in i EU och få tillgång till unionens finansiella system. Vi trodde då att det var självklart att den organisation som kallblodigt mördade inom EU:s gränser skulle straffas hårt av unionen.

Men det blev inte så. År 2013 terrorklassade EU endast Hizbollahs militära del, och lämnade Hizbollahs politiska ledarskap ostraffat – trots att ledningen kontrollerar organisationen i dess helhet, inklusive militären.

Hizbollah har utnyttjat detta genom att använda EU:s finansiella system för sin pengatvätt, och lagra materiel för bombtillverkning över hela kontinenten. För Hizbollah har Europa blivit ett tillflyktsområde där man i lugn och ro kan förbereda sig inför kommande blodsutgjutelser.

Européerna borde inte bara känna sig förolämpade av att samma grupp som terroriserat dem nu kan gömma sig i deras länder, européerna borde även oroa sig över de följder som passiviteten kan medföra. Det finns ett överhängande hot om nya blodiga attacker, och för att skydda sina egna medborgare och gästande utlänningar måste EU terrorklassa Hizbollah i dess helhet.

Det verkar som om tiden nu är mogen för att göra ett sådant drag. Förra året terrorklassade Tyskland Hizbollah, efter att man fått veta att de lagrat ammoniumnitrat på tysk mark (samma explosiva ämne som användes vid attentatet i Burgas). Även Litauen och Slovenien har förbjudit gruppen, och Estland har förbjudit dess medlemmar att komma in i landet.

De nya klassningarna är välkomna, och leder förhoppningsvis till att fler följer efter, men det är svårt att förstå varför det tagit så lång tid. Att kalla Hizbollah för vad det är – en terrororganisation – är långt ifrån något nytt. USA terrorklassade Hizbollah 1997, efter flera år av Europabaserad terrorism från gruppens sida, inklusive kapning av ett flygplan på väg till Rom och ett bombdåd riktat mot Israels ambassad i London. Sedan dess har Hizbollah (utöver attacken i Burgas) förberett ytterligare blodsutgjutelse i Europa, inklusive ett misslyckat attentat i Cypern.

Hizbollah har en väldokumenterad historik av terrorism, så varför har inte EU:s medlemsstater enats om att terrorklassa organisationen? Precis som i en del andra till synes oförklarliga europeiska ställningtaganden är Ryssland en förklarande faktor.

Ryssland ingår i Hizbollahs motbjudande allians och har arbetat framgångsrikt sida vid sida med terrorgruppen i Syrien för att säkra den mordiska Assad-regimens fortlevnad under inbördeskriget. Kanske är det rädslan inför den ryske presidenten Putin som förklarar varför en del europeiska regeringar avstår från att terrorklassa hela Hizbollah. Det skulle tyvärr även kunna förklara varför till och med Bulgariens nuvarande regering tiger om attacken i Burgas 2012.

De som motsätter sig en full terrorklassning av Hizbollah måste fråga sig själva om de upplevda, kortsiktiga, vinster som Putin kan erbjuda, verkligen är viktigare än att förhindra terrordåd i de egna länderna. Vi har sett hur Hizbollah visserligen lyckats mörda oskyldiga, men inte varit lika framgångsrika när det gällt att dölja sin medverkan. Om Hizbollah försöker utföra nya attacker i Europa kommer deras inblandning att avslöjas och president Putin kommer inte att kunna dämpa den skam som drabbar de länder där Hizbollah nu tillåts verka.

Tysklands, Litauens och Sloveniens förbud mot Hizbollah 2020 visar vad som kan göras (även om det borde skett för nio år sedan). Att hålla fast vid den nuvarande urvattnade klassningen, i stället för att försvåra framtida terrordåd genom ett fullständigt förbud, kan visa sig utgöra en dödlig underlåtelsesynd. Det enda som behövs är ett pennstreck och litet politiskt mod.

Tsvetan Tsvetanov

Chairman of the Republicans for Bulgaria, chairman of the Euro-Atlantic Security Center (EASC) in Sofia, Bulgaria, and was deputy prime minister and interior minister of the Republic of Bulgaria 2009-2013. In 2013, 111 Members of the U.S. Congress issued a statement expressing their gratitude to Mr. Tsvetanov for his role in holding Hezbollah accountable for its 2012 attack against Israeli citizens in Burgas, Bulgaria.

Debattartikel publicerad I Washington Times 4 februari 2021
https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/4/europe-must-unite-against-hezbollah