Välkommen

Den iranska regimen försvårar nu IAEA:s övervakning ytterligare (av: Israels UD)

Den iranska regimen slutar nu följa det tilläggsprotokoll man tidigare ingått med FN:s atomenergiorgan IAEA, vilket kommer att ytterligare försvåra världssamfundets övervakning av det iranska atomprogrammet. Detta är vänskapsförbundets egen översättning av Israels officiella respons:

Israels utrikesminister Gabi Ashkenazi: ”Iran förstör det som återstår av IAEA:s tillsyn, och fortsätter att utmana och hota regionens stabilitet”.

Talesperson för Israels UD: Iran fortsätter samla anrikat uran i sina lager, vilseleda och dölja sina ambitioner att skaffa kärnvapen, och nu förstör man vad som återstår av IAEA:s tillsyn. Irans extrema åtgärder kräver ett omedelbart svar från omvärlden.

Irans skadar de särskilda tillsynsmekanismer som skapats för landets kärntekniska anläggningar, och häver det särskilda tilläggsprotokollet. Detta är extrema steg som korsar alla de röda linjer som dragits av världssamfundet, och tömmer atomavtalet på dess substans.

Utrikesminister Ashkenazi: ”Irans policy visar att man har för avsikt att i hemlighet fortsätta utveckla sin kärnvapenkapacitet. Israel ser detta som ett hot, ett hot som inte får stå obesvarat. Vi kommer aldrig att tillåta Iran att bestämma över sin kapacitet att skaffa kärnvapen”.

Rapporten från IAEA:s chef i går fastslog otvetydigt att Iran utfört odeklarerade aktiviteter med kärntekniskt material på minst fyra olika platser, och angav inte var detta material finns idag.

Hävandet av tilläggsprotokollet innebär att IAEA inte kommer att kunna övervaka Irans kärntekniska aktiviteter, och inte heller sända inspektörer till platser där Iran utför odeklarerad kärnteknisk verksamhet.

Utan tillsyn kommer Iran att kunna fortsätta dölja den fortsatta utvecklingen i sitt nukleära program.

Israels utrikesdepartement

Publicerad på MFA:s hemsida 24 februari 2021
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/MFA-comments-on-the-harming-of-IAEA-oversight-mechanisms-24-February-2021.aspx