Välkommen

Antisemitism i de palestinska områdena (av: Lars Adaktusson)

Antisemitism i de palestinska områdena
Interpellation 2020/21:417 av Lars Adaktusson (KD)

Till Utrikesminister Ann Linde (S)

Förintelsens minnesdag, den 27 januari, högtidlighålls varje år såväl i vårt land som runt om i världen. Den dag då koncentrationslägret i Auschwitz befriades markerar slutet på historiens värsta folkmord, men påminner också om nödvändigheten av att ständigt och överallt bekämpa antisemitismen.

Förintelsens minnesdag uppmärksammades detta år även i palestinska områden. I Palestinska myndighetens officiella tv-kanal, PA-TV, spreds djupt antisemitiska föreställningar om att judarna före andra världskriget ”hatades för sin rasism och sitt smutsiga beteende”. Vidare undervisades tittarna om att ”Förintelsen var det pris som judarna fick betala för sitt ondskefulla beteende, sina konspirationer och sin elakhet”.

Antisemitiska figurer och konspirationsteorier är inte ovanliga i medier och offentlig debatt i palestinska områden. Eftersom yttrande- och pressfrihet inte existerar är det regimen och Palestinska myndigheten som kontrollerar opinionsbildningen och de budskap som sprids till befolkningen. Antisemitiska föreställningar finns således högt upp inom den palestinska ledningen.

Så har exempelvis president Mahmoud Abbas gjort uttalanden som knyter an till det som nyligen spreds via Palestinska myndighetens tv-kanal. I maj 2018 sade Abbas att ”fientligheten mot judar berodde på deras sociala funktion i samhället som förknippas med ocker och bankverksamhet”. Presidentens rådgivare, Mahmoud al-Habbash, sa i oktober 2015 att den judiska staten är ”ett projekt knutet till satanism och förtryck”.

Att de antisemitiska budskapen genom många års propaganda och hatfyllda agitation har fått omfattande spridning är i dag ett dystert faktum. Judehat och demonisering av staten Israel har blivit socialt accepterade företeelser och är därmed djupt rotade i stora grupper av den palestinska befolkningen.

Enligt den internationella organisationen Anti-Defamation League, ADL, har utvecklingen gått så långt att palestinska områden har den mest antisemitiska befolkningen i världen. Enligt ADL Global 100 Poll instämmer 87 procent av palestinierna i påståendet att ”människor hatar judar på grund av hur judar beter sig”.

Mot bakgrund av den dokumenterade antisemitismen i palestinska områden är det centralt att omvärlden reagerar. Den palestinska ledningens uppvigling till hat mot judar och terrorhandlingar mot den judiska staten förgiftar det palestinska samhället och omöjliggör förhandlingar och kompromisser med Israel.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

  1.  Avser ministern och den svenska regeringen att vidta specifika åtgärder i syfte att påverka Mahmoud Abbas och den palestinska ledningen att omgående upphöra med spridningen av antisemitism?
  2.  Avser ministern att agera för att Sveriges officiella relationer till de styrande på Västbanken ska omprövas med anledning av den politiska ledningens uttalade judehat och vägran att efterkomma krav på ett stopp för alla former av antisemitism?

Lars Adaktusson (KD)

Interpellation inlämnad 5 februari 2021
Den 22 februari väntas svar från utrikesministern och debatt.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/antisemitism-i-de-palestinska-omradena_H810417