Välkommen

Tu Bishvat – Trädens nyår

Tu BiShvat, den femtonde i månaden Shvat (som infaller under januari/februari), citeras i rabbinska texter som nyåret för sabbat-fruktträden, bondeskatten liksom för andra ändamål.

Denna högtid har också fått sekulär innebörd som den dagen då träd planteras av envar, speciellt skolbarn, och den utgör idag den tid då intensivt arbete med skogsplantering utförs av JNF (Jewish National Fund/Keren Kayemet för Israel) och lokala myndigheter.

Fruktträden påbörjar sin blomning under denna månad och först blommar mandelträdet trots att det ännu är kylig väderlek.

Då Tu BiShvat markerar en tidpunkt då naturen väcks till liv igen efter vinterns träda har dagen fått symbolisk betydelse i fler sammanhang. Många av Israels viktiga institutioner har därför invigts eller börjat byggas denna dag. Som Hebrew University of Jerusalem (Tu Bishvat 1918), Technion i Haifa (Tu Bishvat 1925), och Knesset (Tu Bishvat 1949).

2021 inleds högtiden på kvällen den 27 januari
2020 inleds högtiden på kvällen den 9 februari
2019 inleddes högtiden på kvällen den 20 januari.