Välkommen

Israels techsektor blomstrar (av: Peter Tovman)

Varför? Internationella företag söker sig till Israel för utveckling och samarbete av ny teknik. Vad kan härledas till att Israel på några decennier har erövrat denna position. Detta belyser ekonomen Peter Tovman.

Israel – dynamikens land

Israel är ett ett modernt samhälle med starka rötter i det gamla testamentet. David Ben Gurion, staten Israels första premiärminister, har beskrivits som en ”man helt uppfylld av en vision som inget motstånd eller svårigheter kunde stoppa”.[[1]] En beskrivning som enligt min mening uttrycker Israels själ; summan av befolkningens kraft och energi. Därför har israel, trots krig och terror, eller, något cyniskt, på grund av detta, utvecklats till en ledande tech-nation. Hoten från omvärlden tvingar Israel att till det yttersta att försvara sina gränser och befolkning. Avancerad teknologi har blivit en nyckel i kombination med diplomati.

Israel har i skuggan av konflikter utvecklats till ett ekonomiskt expansivt och dynamiskt samhälle.

Tel Aviv, Israels finanscentrum, rankades 2019 av Compass global Startup Ecosystem som världens ledande startup-ekosystem och är internationellt ledande när det gäller riskkapital. [[2]] [[3]] Tel Aviv med omnejd är en miljö som genererat många av de företag som har rötter i Israel och vilka är noterade på NASDAQ. Israel är det land som har flest noterade aktier på Nasdaq efter USA och Kina (november 2020). Totalt finns 91 israeliska bolag noterade på de amerikanska börserna Nasdaq eller NYSE. [[4]]

Vid ett besök på stranden I Tel Aviv märks att turismen i Israel har uppnått rekordsiffror under de senaste åren, och de stora jetplanen kommer i en strid ström över stranden på väg till Ben Gurions internationella flygplats. Här är bland annat high-tech en drivande kraft bakom turismen, företagandet inom high-tech bidrar med internationella kontaktytor och ökar nyfikenheten på och intresset av att besöka Israel.

Men även i Jerusalem frodas entreprenörskapet. Även om tankarna går till Netflix-serien”Shtisel” med de ultraortodoxa i gatubilden så växer high-tech i Jerusalem. Bara under 2019 genomfördes investeringar i företag inom high-tech i Jerusalembaserade företag till ett värde av 1,6 miljarder dollar.[[5]] Lightricks är ett exempel på ett innovativt och expanderade i Jerusalem. År 2019 blev Lightricks värderat till 1 miljard dollar.[[6]] Företaget arbetar med produkter för visuellt innehållsskapande på mobil och webb.

De ultraortodoxa i Israel är en växande grupp av entreprenörer, en bild som går på tvärs av vad som framkommer i TV-serien ”Shtisel”. En grundpelare för detta är Kama-Tech.[[7]] Det är en organisation som grundats av entreprenörer från det ultraortodoxa samfundet i Israel med syfte att medverka till att ultraortodoxa entreprenörer kan utveckla sina högteknologiska startups samtidigt som de kan behålla sin ultraortodoxa livsstil.

Ett företag som har sitt ursprung i Kama-Tech är företaget Membit, som arbetar med AI. [[8]] Företaget bildades 2016 och baserad i Bnei Brak, en ultraortodox förort till Tel Aviv. Membit utvecklar chattbotar för företag och organisationer. Entreprenören är Rut Margalit, en ultraortodox judinna. Hon är kvinna, ultraortodox och entreprenör inom high-tech, och är en del av det framväxande kvinnliga ultraortodoxa företagandet i israel.

Just kvinnligt företagande står högt i kurs i Israel. Mastercard har rankat israel som bästa landet för kvinnliga företagare 2020.[[9]]

Det judiska entreprenörskapet har rötter längre tillbaka i historien. Att tänka nytt har varit avgörande för att överleva dels fysiskt i tider av förföljelser, pogromer, förintelsen. Dels för att under lugnare perioder överleva ekonomiskt. Här finns enligt min mening grunden för det israeliska expansiva företagandet och high-tech.

High-tech – så började det

Israel var tidigt ute med högteknologisk industri. Drivkraften var militären. Tillgång till modern teknik var – och är –  nödvändig för de system som skyddar Israel i krig och mot terror. Tidigt i Israels historia fanns högteknologiska avknoppningar med rötter inom utvecklingsarbetet i militären och universiteten. Försvars- och säkerhetsindustrin har alltid varit i den avancerade teknologins framkant. En väl utbyggd och avancerad försvarsindustri är israels livlina för sin existens som stat. Ett av skälen är att man inte kan lita lita på omvärldens leveranser vid behov.

I samband med Sovjetunionens upplösning 1991 fick den privata techindustrin i Israel sitta stora genombrott. Närmare 400 000 med judisk bakgrund sökte sig till Israel. Cirka 40 procent hade akademisk examen. Många av invandrarna fick snabbt arbete i den israeliska industrin.

Brist på finansiering hämmade dock de högteknologiska företagens tillväxt. Därför beslutade den israeliska regeringen år 1993 att tillhandahålla 40 procent av det totala kapital som investerades i riskkapitalfonderna, övriga investerare var privata. Såväl israeliska som internationella investerare medverkade i fonderna. Initiativet med det statliga engagemanget kom att kallas för yozma, initiativ på hebreiska. Staten var passiv partnerinvesterare.

Hur har kommer det sig då att Israel kunnat utvecklas till att bli att bli en världsledande technation?

Därför tillväxt inom high-tech

I. Den entreprenöriella samhällsandan

Först och främst måste förklaringen sökas i det entreprenöriella andan som genomsyrar israeliska samhället. NyTeknik beskriver inställningen så här:

”För att överleva i ett land omringat av fiender och utan egna naturtillgångar måste man vara innovativ. Lägg till en anda – chutzpah – där allt ifrågasätts och där det inte är en katastrof att misslyckas, så får man en bra grogrund för entreprenörskap.” [[10]]

I Israel lyfts också entreprenörskapet fram för de unga. I Tel Aviv finns Sarona Hub – Youth Innovation and Entrepreneurship Center. Det första i sitt slag i Israel, riktar sig till de israeliska ungdomarna i åldrarna 12 – 18. Här lärs grunderna ut för bland annat entreprenörskap, teknik, affärsverksamhet. En verksamhet som signalerar entreprenörskapets betydelse i Israel. Här finns morgondagens entreprenörer inom tech.[[11]]

II. Militärens avgörande betydelse för entreprenörskapet

En israelisk entreprenör beskriver militärens roll för entreprenörskapet så här i boken

“Framgångsresan”, av Henrik Mitelman:

”Militären utvecklar teknologin. Så var det redan på 1950-talet. Då var Israels industri stridsvagnar och apelsiner. Nu producerar vi ingenjörer.” [[12]]

För några år sedan förvärvade Google kartapplikationen Waze för mer än 1 miljard dollar. Grundarna av Waze fick sin tekniska utbildning inom den israeliska underrättelsetjänsten. De israeliska teknikföretagen Check Point och Nice skapades alla av entreprenörer med bakgrund inom Unit 8200, en enhet inom israeliska militären med fokus på teknisk underrättelsetjänst, och baserades på teknik som ursprungligen utvecklades av enheten.[[13]]

Check Point är det största noterade israeliska bolaget som är noterat i USA. Marknadsvärdet uppgår till 17,3 miljarder dollar. Nice är det är det nästa största noterade israeliska företaget i Amerika med ett marknadsvärde på 15 miljarder dollar (marknadsvärderingarna avser november 2020.) [[14]]

Försvaret utbildar i en informell atmosfär där den enskildes förmåga att verka med egna beslut och förlita sig på sin egen och gruppens analys tränas och utvecklas— ibland i situationer med hög risknivå för egen och andras säkerhet. Efter avslutad tid i militären, de allra flesta israeler genomgår värnplikten, verkar många inom techsektorn.

III. High-tech som del av den nationella säkerhetspolitiken

För det tredje, high-tech är i Israel ett verktyg i den nationella säkerhetspolitiken för att skapa handels- och diplomatiska relationer med olika stater och aktörer. Kommersiella samarbeten med företag, stater och organisationer utanför Israel fördjupar de diplomatiska relationerna mellan Israel och omvärlden.

Ett exempel är de nyligen tecknade samförståndsavtalen mellan Israel och Bahrain, där utvidgat ekonomiskt samarbete mellan de två staterna ingår i ett avtal som undertecknats.[[15]] Här torde tech vara ett givet inslag i det ekonomiska samarbetet.

IV. Entreprenöriella infrastrukturen

Kanske mest intressant är hur den entreprenöriella infrastrukturen i Israel är väl utbyggd. Tillgången till riskkapital är stort och en väl utbyggd och fungerande startup-verksamhet finns.

Iron Source är ett aktuellt israeliskt företag inom high-tech som emanerar ur den entreprenöriella infrastrukturen. Företaget förbereder sig för en börsintroduktion under första halvåret 2021. Det formella beslutet att börja börsintroduktionen beräknas godkännas av styrelsen inom en mycket nära framtid. Goldman Sachs förväntas vara garant för börsintroduktionen, som sannolikt blir det största någonsin av ett israeliskt företag på Nasdaq, värdering mellan 7 och 8 miljarder dollar.[[16]]

Det är Israels största webbföretag och erbjuder mestadels teknik för intäktsgenerering för mobila applikationer. IronSource har sitt säte i Tel Aviv med ytterligare 13 kontor i San Francisco, New York, London och Asien och har 1 000 anställda, varav 800 i Israel och hälften anställda inom forskning och utveckling.

V. Yozma-initiativet

Jag har ovan berört Yozma-initiativet. Detta är en nyckelfaktor för att Israel dels blivit internationellt ledande när det gäller riskkapital, dels när det gäller företagande inom high-tech.  Startup inom high-tech kännetecknas av hög risknivå men väsentliga höga värderingar vid lyckosam utveckling. Nyckeln för att driva upp dessa startups är tillgång till riskkapital.

Uppbyggnaden var att den israeliska staten finansierade, som ovan nämnts, 40 procent av det sammanlagda kapitalet som investerades i 10 stycken fonder, med start 1993 och fram till 1998.  Statens andel skulle köpas ut till samma belopp som staten investerat plus ränta efter högst sju år av de övriga partnerinvesterarna. Partnerinvesterare, främst från USA samt Japan och Tyskland, fattade de viktigaste besluten om vad de skulle investera i. Staten var med andra ord en passiv partnerinvesterare.[[17]]

Yozma-initiativet fungerade som accelerator för riskkapitalet i Israel. Den lyckosamma utvecklingen för Yozma-initiativet hade grund i kombinationen av driftiga israeliska entreprenörer, tillgång till ett stort antal projekt inom high-tech samt kompetens, vilket lade grunden till dagens high-tech och tillgång till riskkapital i Israel. Framgången attraherade i sin tur nya riskkapitalaktörer att etablera sig i israel.  En annan viktig faktor för framgången var att investeringsbesluten i hög grad togs av partnerinvesterarna, det var de som hade kompetens att bedöma projekt och företag inom high-tech att investera i. Investeringarna genomfördes inom områden som hårdvara och mjukvara avseende IT och internet, medicinsk teknik, läkemedel.

Sammantaget, den unika drivkraften i den israeliska tech-industrin är en kombination av individuellt driv, den nationella säkerhetens krav på teknik i framkant, immigration från stora delar av världen och ett aktivt arbete med goda företagsmiljöer.

Finns det också en religiös resonanslåda till varför Israel har kunnat utvecklas inom high-tech? Här vill jag bara flagga för den religiösa resonanslådan. Men det är ett alltför komplext ämne för att behandlas inom ramen för denna artikel.

Kan då Sverige hämta erfarenheter i hur Israels tech-scen blivit internationellt ledande? Till detta får jag återkomma vid annat tillfälle.

Vad jag här avslutningsvis vill lyfta fram är när jag besöker Israel så känner jag en enorm kraft och energi formligen vibrera i luften. För att förstå kraften i framväxten av high-tech i Israel, måste man vara på plats och just uppleva denna kraft och energi, det går inte att enbart läsa sig till förståelsen av framväxten av den israeliska techsektorn.

Peter Tovman

Ekonom, Göteborgs universitet
Lic, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

[1]    www.kkl.nu/aktuellt/jubileum/landsfader/

[2]    www.startupgenome.com/gser2019

[3]    www.tel-aviv.gov.il/en/WorkAndStudy/Pages/Supporting-Local-Startups.aspx

[4]    www.avanza.se/placera/redaktionellt/2020/11/25/har-finns-basta-israeliska-aktierna

[5]    www.israel21c.org/jerusalem-tech-startup-scene-has-grown-102-since-2012/

[6]    www.lightricks.com

[7]    www.kamatech.org.il

[8]    www.membit.io

[9]    https://mastercardcontentexchange.com/research-reports/2020/mastercard-index-of-women-entrepreneurs/

[10]  www.nyteknik.se: ”Hela världen vill lära av Israels innovationskultur”

[11]  www.tel-aviv.gov.il/en/WorkAndStudy/Pages/Supporting-Local-Startups.aspx

[12]  Framgångsresan, Henrik Mitelman & Malin Lauterbach, sidan 71, Roos & Tegner, 2019.

[13]  www.bbc.com/future/article/20130911-israel-military-key-to-start-ups

[14]  www.avanza.se/placera/redaktionellt/2020/11/25/har-finns-basta-israeliska-aktierna

[15]  www.israeli dag.se/lsrael-och-bahrain-skriver-under-samforstandsavtal/

[16]  www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3870070,00.htm

[17]  Www.apolitical.co/en/solution_article/government-venture-capital-fund-boosted-israels-start-economy