Välkommen

Den iranska regimen trappar nu upp såväl sina hot som sin urananrikning (av: Elder of Ziyon)

Irans parlament beordrar regeringen att förstöra Israel senast år 2040

Förra veckan presenterade en grupp iranska parlamentariker en 16-punktsplan för hur landet skall hämnas Qassem Soleimanis död. Soleimani var befälhavare för Quds-styrkan, en elitenhet inom det iranska revolutionsgardet. En del av planen ålägger den iranska regimen att se till att Israel förstörts senast år 1420 enligt den persiska kalendern, vilket är tjugo år från idag.

Det tycks vara samma datum då Iran redan sagt att Israel skall ha upphört att existera. På Palestine Square i centrala Teheran finns en digital klocka som räknar ner till den tidpunkten.

Skillnaden är att det som tidigare varit en förutsägelse om Israels förgörelse har nu blivit ett förordnande, ett uppdrag från Irans lagstiftare.

Den del av planen som tar upp Israel – artikel 5 – tycks emellertid inte innehålla något nytt egentligen.

Article 5 – The government is obliged to make the following arrangements to destroy the usurping Zionist regime by 1420.

1- Breaking the siege of Gaza by sending basic goods from official naval bases to Gaza in exchange for money or free of charge; The first shipment, including at least public aid and private institutions, will be sent within six months after the entry into force of this law.

2- Pursuing the provision of welfare-economic-security services and infrastructures to support the popular march “Right of return of Palestinian refugees” and support its development in other borders of the occupied territories under such headings as “Return to Jerusalem”, “Liberation of the Golan Heights”, “Pilgrimage to Quds”.

Detta är ungefär vad som redan pågår sedan åratal tillbaka.

Andra delar av planen påverkar Joe Bidens möjligheter att förhandla med Iran på områden som gäller missilprogrammet och annat som inte är en direkt del av atomprogrammet:

 Article 3 – As long as the US government has not officially apologized for the assassination of Sardar Qassem Soleimani , any bilateral or multilateral negotiations with the United States are prohibited and the person who does that is sentenced to lifelong dismissal from government and public office.

Det finns mycket mer i 16-punktsplanen, som löftet att varje amerikanskt angrepp skall besvaras med en större motattack. Och en prissumma i kontanter till den eller de terrorister som lyckas driva ut USA från Mellanöstern.

Men det är ovanligt att ett parlament uttalar ett direkt hot om att förgöra en suverän stat – särskilt i kombination med en konkret deadline. (Förutsatt att översättningen är korrekt).

De iranska hoten mot Israel är vanligen omsorgsfullt och försiktigt formulerade för att kunna tas för svar på israeliska angrepp, men detta är ett direkt hot. Det borde ligga till grund för ett formellt klagomål till FN, och det borde bli litet svårare för Europa att samarbeta med Iran.

– – –

Iran börjar anrika uran upp till 20%
Regimen inser att Europa och Biden inte vågar ingripa

Iran har nu tillkännagivit att man inlett anrikning av uran upp till 20% i sin underjordiska anläggning i Fordow, precis som man hotade med för några veckor sedan.

Detta är ytterligare ett brott mot 2015 års atomavtal JCPOA.

En anrikning på 20% är ur teknisk synvinkel bara ett litet steg från de 80% som krävs för att framställa kärnvapen. Det har ytterst få tillämpningsområden som inte är militära.

AP notes:
Iran’s decision comes after its parliament passed a bill, later approved by a constitutional watchdog, aimed at hiking enrichment to pressure Europe into providing sanctions relief. It also serves as pressure ahead of the inauguration of President-elect Joe Biden, who has said he is willing to re-enter the nuclear deal.
Even though the US left the Iran deal because of Iran’s violations, the UK, France and Germany remained in the deal. 

Iran bryter nu helt uppenbart mot atomavtalet. [Varje land som ingått avtalet har därmed rätt att på egen hand återinföra alla FN-sanktionerna mot Iran igen, en funktion som benämns ”snapback”.] Ändå finns det inget som tyder på att någon av de västeuropeiska staterna är intresserade av att åberopa de så kallade ”snapback”-sanktionerna som folket bakom avtalet lovade skulle hålla Teherans nukleära ambitioner i schack.

Iran är i själva verket övertygat om att Storbritannien, Frankrike och Tyskland kommer att göra allt som står i deras makt för att ändå hålla avtalet vid liv. I Teheran är man av allt att döma inte det minsta orolig för att den utökade, otillåtna, anrikningen skall medföra några negativa politiska konsekvenser. Tvärtom använder Iran sina kränkningar av avtalet som ett sätt att förbättra sin förhandlingsposition!

[…]

Irans avtalsbrott kommer att belönas med lättnader. Finns det något tydligare bevis på att JCPOA var värdelöst?

Iran förstår sig på den liberala västvärldens psykologi, och vet att dess motvilja mot konflikter och risktagande kommer att göra det möjligt att köra över dem utan konsekvenser.

Och nu finns det en tillträdande amerikansk president som öppet säger sig prioritera en återgång till JCPOA. Detta innebär en enorm förstärkning av Irans position.

Den amerikanska politiska förmågan att åberopa snapback av FN-sanktionerna minskade genom att man lämnade JCPOA. Men européerna skulle kunna göra det om man ville. Irans urananrikning utgör ett uppenbart skäl till att göra detta. Det kan inte bli tydligare än så. Det var vid exakt den här typen av situationer som JCPOA:s förespråkare försäkrade att avtalet skulle fungera.

Men, som sagt, den iranska regimen förstår sig på västvärlden väldigt väl. Den förstår hur den skall agera för att nå sina mål och ändå komma undan. Ryggradslösa beslutsfattare i Europa – och USA – kommer att böja sig för Teherans vilja.

Istället för att väst tvingar Iran att följa avtalet, reduceras man till att tigga om dess efterlevnad.

Elder of Ziyon
http://elderofziyon.blogspot.com/

Publicerat på bloggarens hemsida 3:e och 4:e januari 2021