Välkommen

Den anti-israeliska lögnen om vaccinationen (av: Anders Engström)

Israel anklagas nu felaktigt i flera sammanhang för att förvägra palestinier vaccination mot covid-19.

Anklagelsen sprids bl.a. genom nyhetsbyråer och tidningar som the Guardian, och har egentligen inte nått svenska medier, men vi vill ändå bemöta den helt kort – särskilt som flera svenska journalister och politiker redan börjat hänvisa till de utländska källorna. Det är bara en tidsfråga innan anklagelsen får bredare spridning även i Sverige.

Sammanfattningsvis:

  1. Det är den Palestinska myndighetens ansvar att stå för sjukvården på de områden man administrerar. Detta framgår tydligt av Osloavtalen, där artikel 17 uttryckligen nämner vaccinationer.
  2. Den Palestinska myndigheten vill inte ha israelisk hjälp. Myndigheten har vid flera tillfällen undanbett sig sjukvårdsmateriel för att bekämpa covid-19 då den kommit via Israel. Beträffande vaccinet har myndigheten inte efterfrågat någon israelisk hjälp. (Någon förfrågan har inte heller kommit från Hamas, för övrigt). Myndigheten säger sig dessutom ha säkrat tillgång till det aktuella vaccinet, varav fyra miljoner doser uppges anlända från Ryssland.
  3. Israel vaccinerar israeliska araber och palestinier. Israel har redan från start inkluderat såväl judiska som arabiska medborgare i sitt vaccinationsprogram. Och utöver israeliska medborgare omfattas till exempel även palestinier i östra Jerusalem. Israels premiärminister Netanyahu besökte personligen flera arabiska städer nyligen för att öka vaccinationsintresset där.

Israel har inte ”exkluderat” några icke-medborgare utanför Israel – helt enkelt eftersom de aldrig varit inkluderade i programmet. Och varför skulle de varit det? Enligt de ingångna avtalen mellan israeler och palestinier skall de inte inkluderas.

Man kan ju också fråga sig hur effektivt ett sådant upplägg hade varit, med israelisk militär som på plats försöker få palestinier att vaccinera sig i Ramallah och Jenin.

Av humanitära skäl, såväl som av egenintresse, gör Israel självfallet ändå vad man kan för att bekämpa coronavirusets spridning även bland palestinier. Till och med FN:s sändebud lovordade det goda samarbetet på området, som pågick tills den Palestinska myndigheten drog sig ur.

Det är förstås inte israelernas fel att palestiniernas vaccineringsprogram inte hunnit komma igång ännu. Men jämförelsen mellan den Palestinska myndigheten och Israel är inte heller särskilt rättvis. Jämför man myndighetens vaccinationer med dem som kommer att göras bland palestinier i Jordanier eller Libanon lär de ligga rätt nära varandra i tid.

Inget annat land kommer i närheten av Israel i covid-19-vaccinationer räknat per capita. I stället för att producera anti-israeliska lögner borde omvärlden lära av det goda israeliska exemplet.

[TILLÄGG 13/1 2021: Den Palestinska myndigheten håller på att svänga i frågan om israelisk hjälp. Det påverkar emellertid inte grundfrågan, att det är myndigheten självt som ansvarar för sin vaccination. Det följer inte bara av Osloavtalen, utan även av folkrätten (till och med om man skulle hävda att Israel ockuperar området). Se även: PA slow to secure Covid-19 vaccines, so it decides to blame Israel ]

 

Anders Engström