Välkommen

Lars Adaktusson omvald som riksordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Styrelselista för Vänskapsförbundet Sverige-Israel Riksorganisationen, vald vid årsmötet 15-16 november 2020.

 

Ordförande:

Lars Adaktusson, omval 2 år

 

Vice ordförande

Mats Fält, 1 år kvar

 

AU-ordförande

Maria Halkiewicz, 1 år kvar

 

Ordinarie ledamöter

Mathias Sundin, 1 år kvar

Lars Ahlgren, 1 år kvar

Magnus Oscarsson, 1 år kvar

Ulrik Hammar, 1 år kvar

 

Martin Blecher, nyval

Ewa Jonsson, nyval

Annika Gunnarsson, nyval

Paul Barath, nyval

 

Suppleanter

Magnus Agestav, omval

Ulf Perbo, nyval

Lisa Abramowicz, omval 1 år

Stefan Sturesson, nyval

Lennart Sacredeus, nyval

 

Revisorer

Jozef Stern, omval 1år

Joakim Widell, omval 1 år

 

Revisorssuppleanter

Mats Cullman, omval 1 år

Mats Englund, nyval

 

Valberedning

Bengt-Ove Andersson, sammankallande

Lotta Jansson

Hans Nordin

 

___

Aktuell lista återfinns även på hemsidan under styrelse som hålls uppdaterad vid eventuella justeringar.