Välkommen

Föreningen ”SWEDEN UNRWA REFORM” är nu bildad

Föreningen ”SWEDEN UNRWA REFORM” är nu bildad

Stockholm i september 2020
Org nummer: 802526–2604

Föreningens syfte:
Syftet med föreningen “SWEDEN UNRWA REFORM” är att;

  • ge information och verka för transparens avseende UNRWA verksamhet.
  • skapa opinion och verka för en förändring  över hur ledningen idag driver UNRWA.

Bakgrund:
Omvärlden har under lång tid sett bevis på att FN:s humanitära flyktingorganisation UNRWA stödjer PLO, Hamas och därmed terrorism. UNRWA har t ex en läroplan som tillhandahålls av den palestinska myndigheten, där skolböckerna som lärarna undervisar med, uppviglar till hat mot Israel och visar en strategiskt planerad agenda som uppmuntrar palestinska barn att föra krig mot judar.

Följande exempel åskådliggör vad som hände i en UNRWA-skola vid läsårets öppnande den 8 september 2020:

Den första lektionen började läraren med en dikt och en sång från en skolbok “Vårt vackra språk” 3:e klass, s. 64 med titeln “Nobels land.” Läraren skrev dikten på tavlan så att ingen UNRWA-elev skulle missa en stavelse.
”Jag kommer att offra mitt blod för att döda fienden och ta bort plundrarna från mitt land. Jag kommer att döda för att besegra de resterande främlingarna och förstöra utlänningarnas spridda rester.”
En del av introduktionsaktiviteter var att fråga var varje elev kom från. Svaret blev namnet på barnets ”ursprungliga” by före 1948.  Orsaken till frågan är “Barnens rätt att återvända genom vapen.” Barnen svarade på ett inlärt sätt och deklarerade UNRWA-lärarens tillvägagångssätt:
“Eld-ballonger är bra för oss och orsakar judarna mycket skada, de är bra för oss och vi vet att deras ekonomi skadas”.
Samma dag började återigen en ny, massiv ballong-attack som startade bränder i Israel.

UNRWA:s  agerande går idag stick i stäv mot FN:s värdegrund och barnkonventionen. Sverige är nu 4:e störst av bidragsgivare till UNRWA!

Vårt mål:
Enda sätt att förändra UNRWA med dess uppvigling och agenda, är att få givarländerna att ställa sig bakom kravet om reformation av UNRWA:

  • Avsluta militär utbildning av UNRWA:s elever
  • Avbryta Jihad läroplanen som nu används i UNRWA:s skolor.
  • Introducera insyn och transparens i UNRWA och dess kontaktnät. Utreda misstänkt användning av kontanter till UNRWA, klassa det som brott som nu går till terror och avsluta dessa kontanta anslag.
  • Verka för att UNRWA:s ungdomsambassadör Muhammad Assaf avskedas, eftersom han uppmanar till krig.
  • Hjälpa ättlingar av flyktingar från kriget 1948 att kunna lämna UNRWA och skapa en modul för vidarebosättning.

Blir du inspirerad att bidra till detta viktiga arbete, är du mer än välkommen att endera blir stödmedlem eller skänka en peng.

Om du vill stödja oss genom medlemskap i ”SWEDEN UNRWA REFORM” gör du det enkelt genom att betala årsavgiften 200 kr. Vänligen ange ditt namn och mejladress i ”Meddelande”.

SWISH-nummer: 123 517 3851 eller Nordea Plusgirokonto: 181 19 84 – 2
Genom att meddela oss din mejladress kommer du kontinuerligt få uppdaterad information om viktiga händelser som berör ämnet, minst 4 ggr/år och i regel i anslutning till riksdagens arbetsår. Medlemmars personuppgifter är hemliga, dvs icke-offentliga.

Mvh
Sara Lönnström
Ordförande samt styrelsen i SWEDEN UNRWA REFORM.
Ledamöter: Petrus HägglundPeter WallenskogTommy LönnströmLennart ErikssonJoakim Idering.

E-mail:    swedenunrwareform@gmail.com   
Box 293, 11674 Stockholm
Swish Nummer:   123 517 3851
Plusgirokonto:   181 19 84-2