Välkommen

Ta steget, bli medlem i Vänskapsförbundet Sverige-Israel!

Om du inte redan är medlem i Vänskapsförbundet Sverige-Israel är det hög tid! Ditt medlemskap är en viktig signal och stärker Israels röst i Sverige!

Bli medlem: https://www.sverigeisrael.se/blimedlem/