Välkommen

Palestinierna får nu mer pengar från Sverige än från hela arabvärlden sammanlagt

Det svenska Palestinabiståndet uppgick under 2019 till 483 miljoner kronor, och ligger sedan tio år tillbaka i snitt strax över en halv miljard årligen. Biståndet från EU uppgår till flera miljarder varje år.

Samtidigt har biståndet från arabvärlden minskat drastiskt. Under 2020 har palestinierna tagit emot motsvarande 339 miljoner kronor i arabiskt bistånd.

De palestinska områdena får nu alltså nu mer pengar från Sverige än från hela arabvärlden sammanlagt.

Enligt den palestinske utrikesministern Riyad Al-Maliki kan de arabiska ländernas uteblivna inbetalningar bero på påtryckningar från USA, eller den ekonomiska kris som pandemin skapat.

Den Palestinska myndigheten tvingas nu öka sina lån och söka efter nya inkomstkällor.