Välkommen

Nu normaliserar även Sudan sina förbindelser med Israel! (av: Sven Otto Littorin)

BREAKING NEWS: Sudan normaliserar förbindelserna med Israel i enlighet med de s k Abrahamavtalen. Och president Trump menar att även Saudiarabien är på väg ditåt.

Den fullständiga revolutionen i Mellanösterns säkerhetspolitik fortsätter med oförminskad kraft.

I UAE fortsätter normaliseringen med raska steg. Olja från UAE distribueras till Europa via hamnar i Israel. Flygförbindelser, telefon- och datatrafik är öppna. Flera stora banker har skrivit ömsesidiga avtal som gör banktransaktioner möjliga. Turismen öppnar. Ömsesidiga musik- ovh konstfestivaler har meddelats. Stora delegationer med affärsmän, investerare och riskkapitalister har börjat resa mellan länderna. Flera större forskningssamarbeten har annonserats på kort tid. Samma utveckling pågår mellan de övriga länderna och Israel.

Om 2020 i övrigt varit ett skitår är detta i sanning en stor stund för fred, handel och utveckling. Jag vidhåller: detta är det mest positiva i geopolitiken som skett sedan Berlinmurens fall!