Välkommen

Några ord om Saudiarabiens inställning till Israel just nu

Hur ställer sig Saudiarabien till att Israel “normaliseras” av allt fler länder i regionen? Officiellt gäller att man välkomnar de avtal som UAE och Bahrain ingått med Israel, men att en självständig palestinsk stat måste upprättas med Jerusalem som sin huvudstad för att Saudiarabien skall följa efter.

Ändå tar vi förstås vara på de signaler som visar att utvecklingen går i rätt riktning även i Saudiarabien:

1) Redan det faktum att UAE och Bahrain erkänt Israel är i sig ett gott tecken, eftersom besluten lär ha stämts av med saudierna.

2) Saudiarabien har öppnat sitt luftrum för israeliskt flyg till och från UAE (fast man uttrycker det som att man nu öppnat för ‘alla länder’).

3) Enligt utomstående bedömare är det framförallt landets 84-årige kung, Salman bin Abdul Aziz, som bromsar närmandet till Israel, medan den 35-årige kronprinsen, Mohammed bin Salman, har en mer öppen hållning, vilket indikerar att tiden talar för en normalisering.

4) Saudiska tidningen Arab News (som är arabvärldens ledande engelskspråkiga dagstidning) hade en välvillig förstasida efter att avtalen signerats vid Vita Huset.

Tidningens chefredaktör hör förresten till dem som uppmärksammade att Arab News gav en mer positiv bild av högtidligheten än New York Times. Detta är kanske inte så svårt eftersom New York Times inte är en av Israels varmare vänner i det amerikanska medielandskapet, men ändå ett tecken i tiden.

[Högre upplösning av ettorna från New York Times och Arab News.]