Välkommen

Handling väger mer än ord, Ann Linde (av: Anosh Ghasri)

Ann Linde,

Det är med aktning för utrikesministerämbetet, och jämte den aktningen en starkt naggad tillit till ministerns ageranden, som jag skriver detta brev.

Den iranske brottaren Navid Afkaris avrättning har väckt internationell uppmärksamhet. Bland andra fördömde Internationella olympiska kommitteen och EU avrättningen. Du, Ann Linde, menade att Du var förskräckt (Twitter, 20-09-12). Det är sett till sammanhanget ett föga tillfredsställande eller respektingivande uttalande. Som ministern förhoppningsvis känner till, är Iran det land som har flest avrättningar per capita i världen (Amnesty). Avrättningarna, särskilt de uppmärksammade fallen, är ett brutalt sätt för den iranska regimen att kommunicera främst två saker: dels att sätta skräck i landets medborgare, dels att sända en tydlig signal till västerländska politiker att deras ord inte bekommer den. Fällande domar i Revolutionsdomstolen, likt Afkaris, handlar om att hitta en symboliskt lämplig hals att trä den avskräckande hängsnaran om.

Iran är vid det här laget inte främmande för ministern. Du besökte Iran i egenskap av handelsminister 2017. Förra året, i samband med att Du tillträdande posten som utrikesminister, menade Du att Du var tvungen att bära slöja under besöket för att träffa landets ”utrikesminister, presidenten och premiärministern” (Aktuellt, 2019-09-10). Till saken hör, och det är genant att påpeka detta för en utrikesminister, att Iran inte har en premiärminister. (ämbetet avskaffades 1989, och den sista premiärministern var Mir-Hossein Mousavi som sitter i husarrest sedan 2011).

Freden i Mellanöstern tar, till somligas glädje och till mångas förtret på utrikesdepartementet, stora steg utan svensk inblandning. Ministerns tid har inte heller vikts åt intervjuer med utländska medier. Inte heller den medling i Belarus som Linde erbjöd, har blivit av. Nog har ministern haft tid och möjlighet att när tillfället närmast tvingat sig på, med internationell uppmärksammade avrättningar och systematiska kränkningar av politiska fångars situation i Iran, putsa den av ministern själv högt värdesatta bilden av Sverige. Efter avrättningen av Afkari ställde Tyskland in ett planerat besök i Berlin av Irans utrikesminister Javad Zarif. Din tyska kollega var mer än förskräckt och gjorde en tydlig markering. Vadan Din tystnad?

Margot Wallström anda vilar över utrikesministerämbetet. Wallström var inte sen med att kritisera regionens enda demokrati, vars namn vi för enkelhetens skull kan utelämna, för vad hon, ideologiskt färgad, benämnde som utomrättsliga avrättningar. Det vi ser i Iran är utomrättsliga avrättningar i ordets sanna bemärkelse. I ljudfiler som når ut från ökända fängelser vittnar politiska fångar och människorättsaktivister om grov tortyr, inställda advokatbesök, press på familjemedlemmar, inställda rättegångar, sexuella övergrepp och löften om frigivning om de offentligt erkänner brott som de inte har begått. Men märkligt nog hörs inte Din kritiska röst, Linde.

Advokaten Nasrin Sotudeh, som dömts till 38 års fängelse efter att ha företrätt aktivister och kvinnor som uppträtt utan hijab, flyttades nyligen från ökända Evin-fängelset till ett sjukhus för behandling efter sin hungerstrejk för politiska fångars rättigheter. Hon är nu tillbaka i Evin-fängelset, i samma tillstånd. Saba Kord Afshari, som dömts till 24 års fängelse i samband med de fredliga protesterna 2018 och för att ha vägrat att bära slöja, har förts till samma sjukhus. Narges Mohammadi, även hon en kvinnlig människorättsaktivist, sitter fortfarande fängslad efter att ha fört politiska fångars talan. Kanadas premiärminister Justin Trudeau (Kanada har till skillnad från Iran en premiärminister) har krävt att Sotudeh ska friges. Du, Ann Linde, får gärna besvara frågan om vad en feministisk utrikespolitik är värd när den tiger inför fängslanden och tortyr av kvinnor i ett land som Sverige närmast kryper för? En sann humanitär stormakt med en feministisk utrikespolitik tiger inte när människorättsaktivister fängslas, eller när oskyldiga som Afkari utsätts för tortyr, döms utan en rättssäker prövning av sitt ärende för att slutligen ta sina sista andetag hängandes från en lyftkran.

Niccolo Machiavelli skrev att ”föraktad blir en furste om han anses vara tvehågsen, lättsinnig, förvekligad, feg och villrådig, och för detta bör en furste ta sig i akt som för ett farligt skär och han bör vinnlägga sig om att storhet, mod, allvar och kraft kommer till synes i hans handlingar.” Förakt är ett starkt ord som jag avstår från att använda. Sett till utrikesministerns tvehågsna och villrådiga hållning gentemot Iran, där Sverige framstår som förvekligad och lättsinnig istället för moraliskt modigt, är andemeningen i Machiavellis ord emellertid värda att tänka på.

Afkari kropp förmultnar medan jag skriver detta. Ett av hans uttalande som nådde ut från fängelset var att enda boken som inte finns i fängelsets bibliotek är lagboken. På sociala medier cirkulerar en bild där en fängelses bibliotekarie säger till en fånge att de inte har boken denne söker, men att de har författaren. Det illustrerar villkoren för politiska fångar, journalister, författare och människorättsaktivister i Iran.

Afkari lever dock vidare som en idé, där han tillsammans med hundratusentals andra oskyldigt dömda och avrättade bildar en pyrande låga under det mörker som lagt sig över Iran. Det är iranska makthavare medvetna om. Det är den lågan, Ann Linde, som iranier sätter sitt hopp till, inte Dina fagra men intetsägande ord. Om en enkel medborgare tillåts att respektfullt framföra ett råd till ministern, är att Du tar tillfället i akt för att agera rättrådigt med mod, allvar och kraft mot Iran. Det torde inte vara svårt för en humanitär stormakt som dessutom för en feministisk utrikespolitik att på allvar utkräva respekt för mänskliga rättigheter. Handlingar väger alltid mer än ord. Det är något som en handlingskraftig utrikesminister vet. Det är något som Du, Ann Linde, borde lära och praktisera.

Anosh Ghasri
Frilansskribent, krönikör och kolumnist

Publicerad på egna facebooksidan 24 september 2020
https://www.facebook.com/anosh.ghasri/posts/10160409541689251

 

Photo by The Post Millennial. – https://thepostmillennial.com/protestors-gather-in-toronto-to-mourn-death-of-wrestler-at-the-hands-of-iran/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94168563