Välkommen

En ny självbild vore välgörande för det palestinska projektet (av: Anosh Ghasri)

1948. Arabländer går till anfall mot den nya, officiellt utropade staten Israel med syftet att fördriva judarna och radera landet. De förlorar. 72 år och ett antal krig senare kallar de fortfarande Israels självständighetsdag för ”Nakba” (Katastrofen). I 72 år har våldsdåd och terrorattack från palestinskt håll motiverats med ”muqawama” (motstånd). 72 år senare berättar palestinier fortfarande om hur de har kvar nycklarna till sina anhörigas hem. I 72 år har _allt_ varit motpartens fel. Få ställer frågan vad palestinier gjort för att förbättra sin situation eller vilka som egentligen varit deras bästa förhandlingspart för att de ska få förutsättningar att leva ett värdigt liv.

Medan Israel har byggts upp till en nation med en fungerande infrastruktur, ett fungerande rättsväsende och en för nationen fungerande byråkrati under de senare 72 åren, har palestinier, främst från officiellt håll, dels odlat en bild av sig själva som förmodad svaga och förtryckta, och dels beskyllt israeler för att skapa innehållet i den odlade bilden; allt är motpartens fel. Sverige har till och från inte varit sen med att anamma den bilden.

Den bilden, och inte minst den inte så lätt försumbara mentaliteten att aldrig erkänna något fel för att inte tappa ansiktet, har inte bara varit grundstenar i vad som med en dos ansträngning skulle kunna kallas för nationell självkänsla hos palestinier – eller i alla fall en förenande faktor. Det har varit två stora hinder för palestinier.

Israel har trots motgångar valt en annan väg, samtidigt som det i perioder har försökt att bereda en liknande väg för palestinier. Som tack har det fått kalla handen. Den kalla handen tar man dock inte emot hur många gånger som helst. Det behöver fler inse innan de låter fördömanden hagla över Israel. Om Israels självständighetsdag kallas för Nakba i ytterligare 72 år, så gör det inte Israel till regionens bov eller en förtryckande stat. Det visar bara på oförsonlighet och inkompetens – och på ett plan också ånger men även en känsla av avund att inte ha lyckats lika bra som Israel.

[Till vänster medlemmar i arabiska Heliga Krigets Armé. Till höger The Ink Flag, som restes på en övergiven brittisk polisstation i Umm Al-Rashrash (senare Eilat) i slutet av Självständighetskriget.]

Anosh Ghasri
Frilansskribent, krönikör och kolumnist

Publicerad på egna facebooksidan 16 maj 2020
https://www.facebook.com/anosh.ghasri/posts/10159939802539251