Välkommen

Drygt nio miljoner invånare när Israel firade sin 72:a födelsedag (av: Abigail Klein Leichman, israel 21c)

Inför självständighetsfirandet meddelar Israels statistiska centralbyrå (CBS) att landet har 9.190.000 invånare.

Det innebär en tillväxt på nära två procent sedan förra självständighetsdagen. Sedan dess har 180.000 barn fötts, 32.000 immigranter anlänt och 44.000 personer avlidit.

Av de 9,19 miljonerna är 74% (6,8 miljoner) judar, 21% (1,93 miljoner) araber, och 5% (0,45 miljoner) icke-arabiska kristna och andra som saknar religiös klassificering i befolkningsregistret.

CBS beräknar att Israels befolkning kommer att uppgå till 11 miljoner 2030, och 15,2 miljoner vid landets hundraårsfirande 2042.

Vid Israels grundande bodde 806.000 personer i landet. Idag bor 45 procent av världens judiska befolkning i Israel.

Ser man till de yttre ändarna av befolkningens spektrum har Israel 950.000 barn upp till fyra år, och 50.000 personer över nittio.

De flesta immigranterna kom förra året från Ryssland och Ukraina, och utgjorde drygt 80% av det totala antalet. Övriga 20% kom från USA, Frankrike, Asien och Afrika. Immigranter har fortsatt komma till israel även under den pågående pandemin.

Abigail Klein Leichman, israel21c

Publicerad i israel21c 27 april 2020
https://www.israel21c.org/on-its-72nd-birthday-israel-counts-9-19-million-citizens/