Välkommen

Yom HaZikaron – Åminnelsedagen för stupade soldater och terroroffer

Yom HaZikaron är åminnelsedagen för dem som stupat i Israels krig och dem som fallit offer i terrordåd. Den viktigaste ceremonin äger rum på i Har (Mount) Herzl i Jerusalem.

På kvällen före den egentliga minnesdagen ljuder sirenerna klockan 20.00. Då tar hela Israel paus under en minut för att visa sin respekt och vördnad. Klockan 11.00 ljuder sirenerna igen och de officiella ceremonierna inleds.

Yom HaZikaron äger rum den 4:e Iyar, en vecka efter Minnesdagen för Förintelsens offer och två veckor efter Pesach (påsk).

År 2020 räknade Israel till sammanlagt 26.969 stupade och terroroffer.

Yom HaZikaron följs av Yom HaAtzmaut  – självständighetsdagen. Sorgen följs av firande. Högtiderna har placerats dagarna efter varandra på grund av kopplingen mellan uppoffringarna och Israels självständighet.

I år (2021) inleds Yom HaZikaron på kvällen 13 april, och Yom HaAtzmaut kvällen därpå.