Välkommen

Stefan Dozzi i tidningen Dagen om 100-årsfirande San Remo-avtalet

Historiskt avtal om Israel lyfts fram i TBN Nordic (av: Thomas Österberg)

I veckan är det hundra år sedan en grundsten för staten Israels bildande lades. Detta i samband med att första världskrigets segrarmakter delade upp det ottomanska riket vid en konferens i San Remo i Italien. Kristna tv-kanalen TBN Nordic uppmärksammar saken här i Sverige.

Efter första världskrigets slut möttes segrarmakterna England, Frankrike, Italien och Japan – med USA som observatör – i italienska San Remo, 19-26 april 1920. På agendan stod att komma överens om administrationen av tre områden i Mellanöstern och det ottomanska (turkiska) riket: Palestina, Syrien och Mesopotamien.

Plattform för Israels grundande

Bland annat är det här i San Remo som ett viktigt avtal sluts för en egen nation för det judiska folket, med den brittiska så kallade Balfourdeklarationen från 1917 som utgångspunkt. Detta blir plattformen för det brittiska Palestinamandatet som 28 år senare, 1948, skulle leda fram till att staten Israel bildades.

– Många i dag vill inte kännas vid San Remo-avtalet. Enligt detta tillhör det som kallas Västbanken Israel fullt ut. Det finns inget som kallas ockupation. Den faktakunskapen borde komma fram mer i dagens debatt, anser Stefan Dozzi, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Omdiskuterat Västbanken

Västbankens status (historiskt Judéen och Samarien) finns det som bekant olika synsätt kring beroende på vilken sida man står på i Israel-Palestina-konflikten. Men Stefan Dozzi framhåller att avtalet är fakta som det är värt att påminna om i samband med 100-årsjubileet av San Remo-konferensen.

Han säger att Israel av ödmjukhet, och för att behålla freden, långt senare sa ja till FN:s delningsförslag 1947, trots att Västbanken inte skulle tillhöra Israel. Den arabiska sidan avvisade samtidigt delningsplanen.

– När FN-förslaget föll är det folkrättsligt och enligt FN:s stadgar det gamla avtalet man faller tillbaka på, argumenterar Stefan Dozzi.

Nämnas kan också att kurderna i nuvarande Turkiet, Irak och Iran hade hoppats på självständighet efter San Remo-kongressen, men lämnades i besvikelse.

Kristen tv-kanal sänder

Anders Wisth är kanalchef och programledare på kristna kanalen TBN Nordic som uppmärksammar San Remo-avtalet i flera program under veckan. Bland annat diskuteras avtalet och dagens situation i Israel på torsdag kväll av Israels ambassadör i Sverige, Ilan Ben-Dov, politikern Lars Adaktusson (KD), Ulf Cahn från Förenade Israelinsamlingen samt Felicia Ferreira, chefredaktör på Dagen.

– Det är förvånande hur San Remo-frågan har passerat förbi så många trots att avtalet hade avgörande betydelse för hur Mellanöstern stabiliserades efter krigsslutet, säger Anders Wisth.

Thomas Österberg

Publicerat i tidningen Dagen 22 april 2020
https://www.dagen.se/nyheter/historiskt-avtal-om-israel-lyfts-fram-i-tbn-nordic-1.1703646?fbclid=IwAR10oJ6HZTBo_TuCWxvxyboPwhrzYBGgqouzm35ymi05yctCgAa637uNkl4