Välkommen

Sociala medier förbättrar nyhetsrapporteringen om Israel (av: Anders Engström)

Jenin nästan förintat. Just så, och utan citattecken, rubricerade DN sin nyhet under den andra intifadan. Israelisk militär hade inlett en större markoperation mot flyktinglägret Jenin på Västbanken, där en stor del av terrorn hade sitt ursprung.

En stort uppslagen bild på grus(!) placerades på DN:s förstasida med kommentaren att det var allt som fanns kvar av Jenin. På ledarplats påstod tidningen reservationslöst att Israel utfört en ”massaker”.

Men Jenin hade förstås inte ”förintats”, ingen ”massaker” hade ägt rum, och flygfoton kunde bekräfta hur begränsade skadorna trots allt var. Israel (och vi Israelvänner) hade haft rätt hela tiden. Men det fanns inget tillräckligt effektivt sätt att protestera eller snabbt nå ut med korrekt information. Idag ser det annorlunda ut.

Tack vare den goda tillgången till internationella medier och möjligheten att samverka med likasinnade på Internet, så är det nu lättare än någonsin att avslöja felaktigheter, och det är lättare att snabbt sprida en korrekt bild. Den journalistiska kostnaden för att ha fel har helt enkelt ökat.

En av Vänskapsförbundet Sverige-Israels viktigare dagliga uppgifter är att följa rapporteringen från Israel och på olika sätt använda de verktyg som finns för att bidra till en riktig bild av Israel.

Hemsida och sociala medier kompletterar varandra

I detta arbete är både hemsida och sociala medier viktiga fast på olika sätt. De flesta svenskar använder sociala medier dagligen, och tack vare funktionen att dela inlägg – lägga till andras inlägg direkt i det egna flödet – kan inlägg i sociala medier spridas snabbt och brett (”bli virala”) på ett sätt som en hemsida inte förmår.

En hemsida kan ge en samlad bild av ett skeende (och av vår verksamhet) och förmedla längre analyser, medan sociala medier (som facebook och twitter) svarar för det löpande flödet och ett effektivt genomslag. Tillsammans, och i samverkan med andra insatser, ges ett genomslag som tidigare inte varit möjligt!

Vi uppmärksammar både faktafel och skev nyhetsvärdering

De stort uppslagna sakfelen – som i det inledande exemplet med Jenin – har blivit färre. Sannolikt har vår och andras nyhetsbevakning en återhållande effekt. Åtminstone i perioder av relativt lugn. Men de förekommer. Nyligen påstod TT felaktigt att Israel skulle ha brutit en vapenvila som ingåtts med terrorgrupperna i Gaza, när det i själva verket var tvärtom. Vänskapsförbundet uppmärksammade detta på facebook och twitter, och fick snabbt över hundra tusen visningar. TT gick därefter ut med en rättelse.

Ett annat problem med Israelrapporteringen är den skeva nyhetsvärderingen. Ibland ges ett intryck av att alla konfliktutbrott beror på att israelisk militär slår tillbaka. Därför är det viktigt för oss att kunna komplettera det befintliga nyhetsflödet. Vänskapsförbundets inlägg om pågående terrorbeskjutning från Gazaremsan är ofta bland de första som sprids på svenska, och ibland rentav de enda som syns för en bredare publik.

Sociala medier är förstås dessutom ett mycket viktigt sätt för oss att hålla kontakt med medlemmar och andra Israelvänner, värva medlemmar, svara på frågor och så vidare.

Hör gärna av dig och berätta hur du eller din förening arbetar med sociala medier! Vi blir allra starkast tillsammans.

Ses på internet!
www.sverigeisrael.se
www.facebook.com/sverigeisraelsamfund/
www.twitter.com/SverigeIsrael

Anders Engström
Informationschef Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Publicerad i Förenade Israelinsamlingens tidning Menorah nr 1/20
https://www.israelinsamlingen.org/menorah/