Välkommen

Sverige, Israel och olika sätt att hantera senaste coronaviruset

DN:s ledare (signerad Peter Wolodarski) gör idag en intressant jämförelse mellan Sverige och Israel apropå hanteringen av senaste coronaviruset:

“Ta Sverige och Israel – två demokratier med stark vetenskaplig tradition, men med skilda erfarenheter av krig, kriser och trauman.

Medan Sverige har haft förmånen att leva i fred i mer än 200 år, har det inte gått en dag sedan Israels grundande utan att medborgarna tvingats förhålla sig till existentiella hot.

Varje land formas av sin historia, på gott och ont.

När jag ännu en dag hör statsepidemiolog Anders Tegnell tona ned oron för det nya coronaviruset, går jag in på det israeliska hälsodepartementets engelska hemsida och tar del av deras beslut.

De andas vad man på engelska kallar för sense of urgency; insikt om stundens allvar.

/…/

Hälsodepartementet skriver [också] att samtliga internationella konferenser i Israel är förbjudna. Det gäller även massmöten med mer än 5000 deltagare. Personer över 60 och människor med en rad kroniska sjukdomar uppmanas att vara särskilt försiktiga och undvika exempelvis större folksamlingar – tvärtemot den svenska Folkhälsomyndighetens rekommendation.

/…/

Om Sverige är senfärdigt och naivt när det gäller nationella faror är Israel en demokrati på steroider, alltid längst fram i frontlinjen.”

 

Läs hela texten här:
https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-ursakta-maste-vi-vara-plagsamt-langsamma/

Israels hälsodepartement, The Novel Coronavirus (COVID-19)
https://www.health.gov.il/English/Topics/Diseases/corona/Pages/default.aspx