Välkommen

Välkommen till ett nytt år med Vänskapsförbundet Sverige-Israel!

Nu inleder vi det nya årets verksamhet, med flera spännande projekt på gång. Tack alla medlemmar och bidragsgivare som på olika sätt hjälper till att stärka Israels röst i Sverige!

Här tre hälsningar och kampanjer vi kört i sociala medier under de senaste tre veckorna: