Välkommen

“Judiskt liv i Europa – Vykort från en svunnen tid”, utställning och föredrag med David Fischer

Under Vänskapsförbundets rikskonferens i Ö-vik 2019 visade teol. dr. David Fischer sin utställning “Judiskt liv i Europa – Vykort från en svunnen tid”. Han höll också ett mycket uppskattat föredrag om samlingen. Det finns nu möjlighet att anlita Fischer för att få ta del av såväl föredrag som utställning enligt nedan:

År 2003 uppmärksammade Postmuseet i Stockholm “Förintelsens Minnesdag” med en utställning, uppbyggd på min samling judiska vykort från perioden 1890-1940. Utställningens namn var “Judiskt liv i Europa- Vykort från en svunnen tid”. Utställningen visades under perioden 24:e jan – 31 aug 2003 och fick mycket goda vitsord i såväl svensk som utländsk press och besöktes också av stora grupper turister samt sist men inte minst av vår Drottning.

Postmuseets text var följande:

I utställningen som sammanställts av teol. dr. David Fischer visas ett stort antal bilder, varav de flesta inte tidigare ställts ut i Sverige. De äldsta vykorten är drygt hundra år. Vykorten visar judiskt liv i Europa under perioden 1890-1940. Här finns vykort som skildrar människors vardags-och helgdagssituationer, romantiska motiv, politiska motiv. Här visas också gratulationskort, påskkort och vykort som avbildar kultföremål. I samlingen ingår även vykort med interiörer från synagogor, olika byggnader, affärer och torg-ett mångfasetterat judiskt liv som det en gång levdes i Central- och Östeuropa. Ett liv som på grund av Förintelsen är borta för evigt.

Av denna utställning har jag skapat en mindre, men mer lätthanterlig, utställning som består av 8 separata skärmar, med yttermåtten 50x120cm. På varje skärm är 7-8 vykort monterade, med tillhörande text. Hela utställningen förvaras i en stabil mapp och den totala vikten är 8 kilo. Varje enskild skärm väger runt 500 gr och är mot en vägg ytterst lätt att montera.

Då bilderna som här visas inte är dyrbara original, utan exakta kopior, så behöver denna portabla utställning inte så som fallet var på Postmuseet bevakas eller försäkras.

Jag kommer mycket gärna och håller ett föredrag och tar då med mig utställningen. Bilderna har jag också på ett USB-minne samt på gamla Overheader.

Texten är skriven med lättlästa bokstäver och förklarande, dvs såväl motiven som den hebreiska, jiddisch, tyska texten är förklarad.

Mvh David Fischer
d.fischer@telia.com