Välkommen

Vi är den positiva rösten i svensk Mellanösterndebatt (av: Anders Engström)

Vänskapsförbundet Sverige-Israels naturliga roll är att stå för det positiva inslaget i svensk Mellanösterndebatt. Med få undantag lägger övriga aktörer sin kraft på att vara motståndare till någon annan aktör – inte sällan Israel – medan vi Israelvänner har förmånen att få lyfta fram något som är bra, något som faktiskt fungerar i Mellanöstern: Israel.

Som när israeliska företrädare gästar Sverige, och vi alltid kan vara stolta över detta. Om gästen är en israelisk minister är vi stolta oavsett vilken regering som råkar sitta vid makten, eftersom det handlat om en folkvald företrädare från Mellanösterns enda fungerande demokrati.

Palestinagrupperna känner uppenbarligen inte samma stolthet inför det palestinska ledarskapet, som vi gör inför det israeliska. När president Mahmoud Abbas senast besökte Sverige uppmärksammades det med noll(!) inlägg på deras hemsida och i sociala medier. Jag kan inte säga att jag klandrar dem, men det visar på en intressant skillnad i våra perspektiv.

Anti-israeliska kampanjer är alltid negativa

Vi arbetar sällan med köpbojkotter, snarare tvärtom, men våra motståndare kampanjar ständigt på detta tema. Inte bara historiskt, utan än idag.

Ett aktuellt exempel: ICA samarbetar med Rosa Bandet och Cancerfonden för att motverka bröstcancer. Förra året drog denna kampanj in 46 miljoner kronor till svensk cancerforskning. En av de varor som i höst omfattas av Rosa Bandet är mangofrukter som råkar komma från Israel. Palestinagrupperna valde faktiskt att ta strid mot detta och skriva arga brev till såväl ICA som Cancerfonden. I valet mellan bröstcancer och Israel valde Palestinagrupperna alltså bröstcancer. Låt det sjunka in.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel fungerar helt annorlunda

Ser vi till de manifestationer som hålls brukar våra motståndare välja negativa teman som är fientliga till Israel. Medan vi nästan alltid kan välja positiva budskap. Vi älskar Israel både för vad hon är och för vad hon gör, vi firar alla hennes framgångar inom vetenskap, sport och kultur, och vi stöttar henne i motgångarna när uppblossande konflikter utlöser nya hatstormar i svenska medier.

Det skrivs förstås fortfarande många Israelfientliga inlägg i debatten, men jag börjar få en känsla av att den fientligheten börjar mattas av. Lögner om ”apartheid, etnisk rensning och illegal ockupation” framstår alltmer som en slags besvärjelser som förlorat sin verkan. En bredare svensk allmänhet har tröttnat på den typen av argumentation, och Vänskapsförbundet finns ständigt närvarande i debatten för att inte lämna lögnerna obesvarade.

Bli medlem hos oss!

Det finns två saker som mer än något annat underlättar mitt arbete för Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Det ena är Israel med dess fantastiska förtjänster, och det andra är vänskapsförbundets medlemmar, engagerade, kunniga och positiva.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel har de senaste åren mer än fördubblat sitt medlemsantal. I sociala medier ser vi samma tillväxt. Jag tror att vår starka tillväxt i grunden beror på samma faktorer som gör det så lätt och roligt för mig att arbeta i organisationen: dels att vi som Israelvänner faktiskt har rätt, och dels att vi drivs av ett positivt budskap.

Jag hoppas att även Du vill stödja vårt arbete och därmed stärka Israels röst i den svenska debatten. Du blir enklast medlem genom denna länk: https://sverigeisrael.se/blimedlem Varmt välkommen!

Anders Engström
Informationschef Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Publicerad i Förenade Israelinsamlingens/Keren Hayesods tidning Menorah 4/2019
https://www.israelinsamlingen.org/menorah/