Välkommen

Vänskapsförbundet gratulerar utrikesminister Ann Linde till utnämningen, hoppas på konstruktiv nystart

Till utrikesminister Ann Linde,

Vänskapsförbundet Sverige-Israel vill härmed framföra våra varma gratulationer till utnämningen.

Det var med stor glädje som vi tog del av nyheten om det planerade mötet med Israels ambassadör.

Inom Vänskapsförbundet Sverige-Israel har vi stora förhoppningar om att din utnämning kommer att innebära början på ett nytt kapitel i de bilaterala relationerna mellan Sverige och Israel.

Under senare år har den svenska politiken med avseende på Israel olyckligtvis saknat balans och präglats av stor ensidighet. Israels grundläggande och legitima intressen har lämnats helt utan avseende. Bland alla EU-länder har Sverige intagit den mest fientliga hållningen i politik riktad mot Israel.

Vi, i Vänskapsförbundet Sverige-Israel, anser att den förda politiken gjort stor skada inte bara med avseende på relationerna till Israel, den har också visat sig vara skadlig för Sveriges egna, nationella intressen. Den har gjort en verklig dialog med Israel så gott som omöjlig.

Vi hoppas att det förestående mötet med Israels ambassadör skall bli början på en ny epok i relationerna mellan Sverige och Israel. Endast en ny inriktning på politiken kan bereda marken för en förnyad och förtroendefull dialog.

Vi ser fram emot att bli en del av arbetet för förbättrade bilaterala relationer!

Lars Adaktusson
Ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israels riksstyrelse

Maria Halkiewicz
Ordförande för riksstyrelsens arbetsutskott

Stefan Dozzi
Generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel