Välkommen

Torsdag i Almedalen

Snabba ryck. Ibland får vi chansen att presentera nya intressanta namn, och då justeras körschemat. Detta gäller just nu för torsdagen. Varmt välkomna till vårt tält på Cramérgatan, nära TV4.

Följ oss på twitter och facebook:
https://twitter.com/sverigeisrael

https://www.facebook.com/sverigeisraelsamfund/