Välkommen

Kartorna och myten om “det krympande Palestina” (av: Anders Engström)

Det finns ett numera klassiskt inslag i anti-israelisk propaganda, där några historiska kartor placerats jämte varandra och uppges visa ”ett krympande Palestina”.

Sviten av kartor ger en djupt förljugen bild av den historiska processen. Olika typer av markinnehav blandas med varandra; privat och offentligt. Äpplen och päron. När mark varit statlig utan att vara israelisk har den i själva verket aldrig varit palestinsk – utan till exempel jordansk, egyptisk eller turkisk (ottomansk). I kartserien ställs israeliskt och palestinskt mot varandra som om de varit jämförbara storheter och statsbildningar, men i inget läge tillhörde marken någonsin något Palestina.

Kartorna visar förstås inte heller att det varit arabisk och palestinsk fredsvägran som omöjliggjort delningsplanen och andra liknande initiativ. Eller att Israel blivit större efter att grannländerna förlorat krig när de försökt utplåna den judiska staten.

Eftersom kartsviten är propagandistiskt slagkraftig återfinns den i många varianter. En konsul vid det svenska generalkonsulatet i Jerusalem har sedan flera år en av dem som sin bakgrundsbild på Facebook.

Vi arbetar på en grundlig genomgång av eländet, men har redan  översatt en kartserie som ger en långt rimligare bild av regionens utveckling. Tack, Shany Mor, för det engelska kartoriginalet av “Palestinskt-arabiskt styre”!