Välkommen

Du hittar oss också genom facebook, twitter, instagram och veckomailet Israelnytt

Vänskapsförbundets hemsida ligger på ett webbhotell som haft stora problem under våren. Det har gått segt att ladda ner sidor och ibland går det inte alls. De senaste dygnen har varit extra svåra.

I väntan på att hotellet löst sina problem påminner vi därför om att vi finns på fler ställen med löpande information om Israel och vår egen verksamhet:

Facebook
https://facebook.com/sverigeisraelsamfund/

Twitter
https://twitter.com/SverigeIsrael

Instagram
https://instagram.com/SverigeIsrael/

Veckomailet Israelnytt
https://www.sverigeisrael.se/veckomailet-israelnytt/