Välkommen

Kort men fel i notis om ambassadflytt

Även ett riktigt kort nyhetstelegram kan rymma betydande felaktigheter.

1. Först ett direkt sakfel. Det finns naturligtvis inget “palestinskt styrt Jerusalem”.

2. Sen är det dålig journalistik att endast ge den ena parten utrymme, särskilt som det nästan alltid är samma part – den palestinska. Vi kan anta att även Israel har synpunkter på valet av israelisk huvudstad.

3. Och avslutningsvis är det förstås orimligt att avrunda med allvarliga anklagelser mot Israel. Särskilt som de riktas mot den part som inte får komma till tals.

Den här typen av rapportering når miljoner svenska nyhetskonsumenter. Ett under att svenskarnas syn på Israel inte är mer negativ än den är.

Länk till sidan hos SVT:

USA påbörjar flytt till ny Israel-ambassad
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-paborjar-flytt-till-ny-israel-ambassad