Välkommen

Är judar grymma och araber änglar? (av: Ewa Jonsson)

En annons i lokaltidningen gjorde att min man och jag begav oss till ett Församlingshem tillhörande Svenska Kyrkan. Programmet bestod av en följeslagares berättelse och hur hon upplevt de tre månader som hon tillbringat på Västbanken.

Framme vid estraden fanns en liten utställning, litteratur och följeslagaren var iklädd den väst som hör till den dagliga klädseln. Följeslagaren hade aldrig tidigare varit i Israel/Palestina utan efter en utbildning var målet en arabisk by nära en judisk bosättning där man skulle beskydda araberna från judarna.

Framställningen var oerhört ensidig och åhörarna fick bilden att alla judar är grymma och alla araber är änglar. Jag menar det – så framställdes ”konflikten”. Då det gavs tillfälle att ställa frågor eller yttra sig utbrister en äldre herre: ”Man borde skära halsen av alla judar”. I Församlingsgården fanns ortens kyrkoherde som valde att sitta kvar på sin plats i stället för att yttra sig och ta avstånd från uttalandet.

Min man och jag reagerade naturligtvis och min uppmaning till följeslagaren och till er alla som arbetar med det programmet är att ni måste inse vilket ansvar ni tar på er.

Terrorn är ett fruktansvärt gissel som israeler ständigt måste förhålla sig till. Visst är vissa grenar av bosättarrörelsen mycket provokativa och det förekommer även våld från deras sida.

När västvärlden sänder volontärer för att skydda araberna från judarna så provocerar man och många frågar sig: ”var finns ni, var finns ni när knivhuggen dödar oskyldiga israeler, var fanns ni när den 19-åriga kvinnan våldtogs och mördades, hittades med avskuren hals och uppskuren mage, var finns ni när terrorister hyllas och får gator och skolor uppkallade efter sig – på just Västbanken (eller om ni föredrar Palestina).”

Att ett föredrag av en följeslagare får till följd att en åhörare kräver att alla judar ska dödas är knappast den manifestation för fred och ickevåld som företrädare för följeslagarprogrammet hävdar.

Ewa Jonsson
Gränna

Debattartikeln har tidigare publicerats i Dagen 6 mars 2019
https://www.dagen.se/debatt/ar-judar-grymma-och-araber-anglar-1.1288443?fbclid=IwAR0bNL_xXBtWxq8OEYeHQUZ_o2–Ml9adE2X2MRDy6pOfSlOew3FqeA2b6Y