Välkommen

SVT gör propaganda av en motorväg

SVT har satt tre reportrar på att göra ett reportage från en nyöppnad väg. Det rör sig om några kilometer motorväg nära Jerusalem: ”Nya motorvägen i Jerusalem – delas av åtta meter högt stängsel”Nyhetsinslaget är kort, knappt en och en halv minut, men är väldigt typiskt för hur SVT ofta rapporterar från Israel och Mellanöstern.

Så här ligger det till: 

1) Israeliska medborgare – oavsett etnicitet, tro eller hudfärg – har ibland tillgång till vägar som inte alla andra har. Därutöver får även icke-medborgare använda dessa vägar för att t.ex. köra in i Jerusalem om de skaffat tillstånd för detta.

2) Den aktuella vägen är egentligen två åtskilda vägar med delvis skilda sträckningar. Den som vill och får köra in Jerusalem använder den ena vägen. Övriga trafikanter använder den andra vägen.

I sig inget konstigt.

Vägkonstruktionen, med en mur och stängsel i mitten, beror framförallt på den väldokumenterade hotbilden mot israeler. Israel har tvingats försvara sig mot krig och terror konstant i över 70 år. Detta avspeglas självfallet även i landets trafikplanering. (Och när Israel måste skydda sig från grannländernas terrorattacker så kan jag tycka att det inte i första hand är Israel som skall ställas till svars för detta.)

Men inget av detta framkommer i reportaget.

SVT:s inslag gör inget försök att förklara VARFÖR vägen ser ut som den gör – för att rädda liv. Inslaget berör inte heller hur vägen faktiskt fungerar. Om nyhetsvärdet är så stort att tre svenska journalister rapporterar om denna vägsnutt, och vägkonstruktionen skildras som så extrem, så kan man ju fråga sig varför den mest grundläggande uppgiften – säkerhetsfrågan – inte fick plats?

Palestinska röster både inleder och dominerar SVT:s inslag. Och förstärks av de redaktionella kommentarerna. Fredsviljan finns förstås på den palestinska sidan, och bara där.

Bilden av att israeler ’inte pratar om fred’…

…ställer SVT ogenerat i direkt kontrast mot de fredsälskande palestinierna – som dessutom ges både ett ansikte och en röst.

Som nyhetsrapportering är detta inte seriöst.

Reportaget är varken sakligt eller opartiskt, och följer därmed inte ens SVT:s egna riktlinjer. På tal om kontraster så återfinns dessa riktlinjer längre ner på samma sida hos SVT, ironiskt nog.

Som sagt, nyhetsinslaget är kort. Man kan inte få plats med alla tänkbara vinklingar på åttio sekunder, men man måste kunna få plats med två, eftersom konflikten har två parter. SVT måste åtminstone _nämna_ säkerhetsläget som är helt avgörande för förståelsen.

Om SVT bestämt sig för att bara visa ena sidan är det bättre att inte sända inslaget. Som tittare och skattebetalare förtjänar vi nyheter, inte propaganda.

/Anders