Välkommen

Israels diplomatiska framsteg fortsätter

Tchads president Idriss Déby och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu håller gemensam presskonferens i Jerusalem 25 november 2018 [Foto: Amos Ben Gershom GPO]

Idag landade Tchads president Idriss Déby i Israel. Det är första gången länderna möts på denna nivå. Kontakterna förbättras nu även med Mali och Somalia.

Helt nyligen genomförde Israels premiärminister Netanyahu ett historiskt besök i Oman, något liknande har inte gjorts på över tjugo år. Under de senaste två åren har Netanyahu också besökt länder som Kenya, Rwanda, Etiopien, Uganda och Liberia.

För att inte tala om de nära relationer som Israel numera har även med stormakter som Indien och rentav Ryssland.

Som svensk Israelvän känner man i första hand glädje över att Israels internationella ställning blir allt starkare. Men utvecklingen är också en påminnelse om hur extrem den avgående svenska regeringen varit i sin inställning till Israel och den israelisk-palestinska konflikten. Wallström är fortfarande den enda av EU:s alla utrikesministrar som gjort sig omöjlig i Jerusalem.

Vi ser fram emot att det officiella Sverige inom kort blir en del av den positiva utvecklingen, istället för att som nu utgöra ett destruktivt undantag.