Välkommen

80 år sedan Kristallnatten

Den 9 november 1938 ägde i Tyskland rum vad som blev känt som ”Kristallnatten”, då 7 500 judiska butiker skövlades och 100-tals judar dödades i en statsstyrd pogrom som blev inledningen till massmordet på 6 miljoner judar i Europa. I propagandan som föregick Förintelsen hade nazisterna använt alla olika religiösa och politiska mytbildningar om judarna som gudsmördare, förgiftare av brunnar och som eftersträvande världsherravälde genom en gigantisk komplott. Syftet var att dehumanisera judarna som folk för att det inte skulle kunna kallas rån och mord när man sedan plundrade dem och mördade dem. Även i dåvarande Palestina hetsades från moskéer till blodiga pogromer mot judar – pogromer som britterna var sorgligt oförmögna, eller ovilliga, att stoppa. Den muslimske ledaren i Palestinamandatet, Hadj-Amin-al-Husseini, stödde också aktivt nazisternas försök att helt enkelt utplåna judarna som folk och uppehöll sig tidvis under kriget i Berlin. Hans plan var att själv förinta de judar som lyckats ta sig till Palestinamandatet.

Alla tänkande människor vet idag att våldet och förföljelsen mot judar i Europa då, för 80 år sedan, motiverades med lögner och mytbildningar. Idag är det återigen förenat med fara att var jude i Europa; synagogor, judiska skolor och enskilda judar utsätts för attentat. Även den som vill visa solidaritet med judarna och den judiska staten Israel riskerar att utsättas för våld. Budskapet är brutalt, och likaledes effektivt, och yttrandefriheten gäller inte längre i Europa för alla grupper, inte heller i vårt land. Parallellerna till situationen 1938 är obehagliga. Men det finns en stor och avgörande skillnad: Judarna i Europa och Sverige må vara utelämnade åt myndigheternas eventuella vilja och förmåga att ge dem skydd, men det finns idag en tillflykt, en stat där judar har både rätt och förmåga att försvara sina liv.

De grupper som hotade judar för 80 år sedan byggde sitt handlande på lögner och mytbildningar om det judiska folket som fiender till hela världen. Det vet vi. Förutsättningarna att fortsätta sprida den lögnen om judarna gick upp i rök i koncentrationslägrens krematorieugnar. Nu är det i stället den judiska staten Israel som ”apartheid-stat”, trots att Israel är den enda stat i regionen med lika rättigheter oavsett etnicitet, religion, kön eller sexuell läggning; Israel som förtryckare och hinder för fred i Mellanöstern. Detta trots att man under hela sin existens stått med handen utsträckt till fred och samexistens med sina grannländer, samtidigt som man tvingats försvara sin egen existens, och det existentiella hotet har kanske aldrig varit större än i dag, då det finns mullor i Iran med den överordnade ambitionen att utplåna den judiska staten och snart har kärnvapen att göra verklighet av hotet.

Kristallnatten var en brutal tragedi som signalerade att judar nu var lovligt byte, och det var också inledningen till Förintelsen. Det är självklart att hågkomsten av Kristallnatten bör gälla just detta.

Därför är det tragiskt och upprörande att vi de senaste åren har tvingats se hur främst extrema vänstergrupper i Sverige ”kapar” hågkomsten av Kristallnatten och använder den till hätska utfall mot den judiska staten Israel. Trots sin historia håller Europa ännu en gång på att vända judarna ryggen.

Antisemitismen har bytt kläder och kallar sig nu antisionism. Då – attackera judiska affärer. Nu – kräva bojkott av den judiska staten.

Viktigt att minnas. Det får aldrig tillåtas hända igen. Israel är den enda garanten.

 

Bengt-Ove Andersson, AU-ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel