Välkommen

Jom Kippur – Försoningsdagen

De tio botdagarna kulminerar i Jom Kippur, vilken är den största av de judiska helgdagarna – och en fastedag.

Denna helgdag börjar kvällen innan i synagogan med Kol Nidre, en urgammal juridisk formel. Vi ber om att få bli lösta från alla de löften som vi kommer att ge under det kommande året, men som vi inte kan hålla. Detta gäller endast löften till Gud, löften, som vi menade allvar med, när vi gav dem, och som vi känner skuld över att inte kunna hålla. Löften människor emellan kan inte hävas genom bön, och försoning med Gud är inte möjlig utan att man bett de personer om förlåtelse, som man handlat orätt emot.

Det tillhör Jom Kippurs regler att ovänner skall sluta fred, att ljus skall tändas för våra avlidna, att man har en vit kitel (en sorts skrud) och vit kipa, som symboliserar “renhet”.

Jom Kippur avslutas med Neila – portens stängning – en avslutningsgudstjänst som vädjar om bot, bättring och bönhörelse.

Jom Kippur är allmän helgdag i Israel. Radio och TV tystnar, flygplatser stängs, kollektivtrafiken står stilla, och all handel stannar. År 2013 uppgav 73% av befolkningen att de tänkte fasta under helgen. Det anses oartigt att äta offentligt under Jom Kippur, eller att framföra ett motorfordon. Och även om det inte finns några legala hinder för att köra eller äta på allmänna platser, möts det med ogillande.

Under de senaste decennierna har det blivit en ny “tradition” bland sekulära ungdomar att cykla och åka inlines på de tomma gatorna.

År 1973 drabbades Israel av en arabisk överraskningsattack mitt under Jom Kippur. Flygsirenerna tjöt och radiosändningarna återupptogs för att varsko och mobilisera befolkningen. Kriget har kommit att kallas Jom Kippur-kriget, eller Oktoberkriget.

Några andra vanliga stavningar är Jom Kipur och Yom Kippur.

Texten baserades ursprungligen på material från Judiska Församlingen i Stockholms hemsida: http://jfst.se/ och från engelska Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur

– – –

När infaller Jom Kippur?

År 2018 inleddes Jom Kippur vid solnedgången den 18 september.
År 2019 vid solnedgången den 8 oktober.
År 2020 vid solnedgången den 27 september.