Välkommen

Infografik inför det nya året i Israel

I samband med det judiska nyåret (Rosh Hashana) brukar Israels Statistiska Centralbyrå göra en sammanställning med nyckeltal. Här har Israels UD just illustrerat några av dessa siffror:

8,9 miljoner israeler
89% är nöjda med sina liv
26.000 immigrerade till Israel under förra året
Förväntad livslängd är 84,6 år för kvinnor och 80,7 år för män
175.000 nyfödda under gångna året